Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Vaisala kertoi eilen vahvistaneensa yhtiön strategian vuosille 2017-2021. Yhtiö toisti taloudelliset tavoitteet uudelle strategiakaudelle (aik. 2014-2018). Vaisalan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja 15 %:n liikevoittomarginaalin saavuttaminen. Valituilla kasvualueilla, kuten digitaaliset ratkaisut, life science ja sähkönsiirto, yhtiön tavoitteena on yli 10 %:n vuotuinen kasvu. Muutoin kasvualueet ovat pysyneet samana kuin edellisellä strategiakaudella, mutta digitaaliset ratkaisut ovat tulleet uutena alueena ja sisältää uusiutuvan energian. Yhtiö muuttaa samalla liiketoiminta-alueiden nimiä paremmin kuvaamaan nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa. Jatkossa Controlled Environment -liiketoimintaa kutsutaan Industrial Measurements -liiketoiminnaksi ja Weather -liiketoimintaa Weather and Environment -liiketoiminnaksi. Muutoin painopisteet ovat pysyneet ennallaan, mutta Industrial Measurementin tavoitteena on nyt Life Sciencen lisäksi saavuttaa vahva asema myös sähkönsiirrossa. Weather and Environment -liiketoiminnassa uutena tavoitteena on hakea vahvemmin kasvua ja kannattavuutta myös digitaalisten ratkaisujen kautta, jo olemassa olevan johtavan tuotevalikoiman lisäksi.

Yhtiö jäi viime vuonna 5 %:n kasvutavoitteestaan Weather-liiketoiminnan heikkoudesta johtuen. Muutoin vuosina 2014-2015 yhtiö ylsi kasvutavoitteeseensa ja odotamme kasvun olevan tänä vuonna 4 % ja reilut 5 % vuosina 2018-2020. Viime strategiakaudella yhtiö jäi tavoitteestaan liikevoittomarginaalin osalta, mutta paransi sitä kuitenkin asteittain joka vuosi. Ennustamme konservatiivisesti liikevoittomarginaalin paranevan viime vuoden noin 10 %:sta 14 %:iin vuonna 2018. Liiketoiminta-alueiden kannattavuuseroista johtuen Industrial Measurementin vahva kasvu muuttaa yhtiön liiketoiminnan painopistettä, ja siten nostaa Vaisalan kokonaiskannattavuutta. Industrial Measurement muodostaa tällä hetkellä Vaisalan liikevaihdosta reilun kolmanneksen, mutta tuo jo noin 70 % yhtiön liikevoitosta. Yli 15 %:n liikevoittomarginaalitavoitteeseen strategiakauden loppupuolella yltäminen vaatisi näkemyksemme mukaan 1) Weather and Environmentin kannattavuuden normalisoitumista noin 8 %:iin ja 2) Industrial Measurementin kannattavuuden säilymistä nykyisellä vahvalla tasollaan ja jatkavan vahvaa kasvua.

Taloudellisten tavoitteiden toisto uudelle strategiakaudelle ja fokusalueiden pienet muutokset eivät muuta näkemystämme yhtiöstä. Näin ollen tämä ei myöskään aiheuttanut ennustemuutoksia. Vaisalaa on historiallisesti arvostettu suhteellisen korkeilla arvostuskertoimilla, emmekä näe liiketoimintamallin arvonluontikyvyssä muutoksia pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä pidämme Vaisalalle historiallisesti hyväksyttyä eteenpäin katsovaa P/E-kerrointa 20x sopivana mittatikkuna arvostustasolle. Q1-raportin myötä pienentyneen epävarmuuden ja parantuneiden tuloskasvunäkymien myötä olemme valmiita hyväksymään yhtiölle 21x P/E-kertoimen (2018e).

Käy kauppaa. (Vaisala)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

inderesTV