Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.30 EUR
Kurssi: 8.77 EUR
Kurssi hetkellä: 16.7.2021 - 8:44

Verkkokauppa.com julkaisi aamulla odotustemme kanssa hyvin linjassa olleen Q2-raportin ja oikaistua liikevoittoa kyettiin parantamaan edelleen vahvaan vertailukauteen nähden. Konsensusennusteen liikevoitto ylittyi noin 10 %:lla ja pidämme todennäköisenä, että osake avaa hieman ylöspäin. Näkymissä ei ollut yllätyksiä ja yhtiö toisti ohjeistuksensa.

Yhtiön Q2 liikevaihto kasvoi 6 %:lla 130,5 MEUR:oon alittaen lievästi ennusteemme (132 MEUR). Kotimaan kuluttajaliiketoiminta kasvoi vain lievästi, mutta B2B-myynti kasvoi strategian asettamia tavoitteita vielä selvästi vahvemmin (+38 %). Koronapandemiasta johtuen vientiliiketoiminnan myynti ei odotetusti vielä alkanut elpyä erittäin matalilta tasoilta. Kuluttajien osuus Q2:n myynnistä oli 72 %, yritysasiakkaiden 22 % ja viennin 6 %. Kvartaalilla erityisen suosittuja olivat tietokoneet ja kamerat sekä kasvavista tuotekategorioista urheiluvälineet ja koti & valaistus.

Verkkomyynti kotimaassa veti jälleen odotetusti kasvua 15 %:lla, vaikka kasvuvauhti maltillistuikin vertailukauden oltua jo pandemian värittämä. Verkkovierailujen määrät sen sijaan laskivat viime kevään piikistä, mutta konversioprosentti eli ostavien asiakkaiden osuus kehittyi vertailukaudesta positiivisesti. Verkon osuus kokonaismyynnistä nousi jo 61 %:iin (Q2’20: 56 %), mikä tarkoittaa laskelmiemme mukaan sitä, että kivijalan myynti laski noin 5 %:lla. Q2:n myyntikatemarginaali laski lievästi 17,2 %:iin (Q1’20: 17,4 %), mutta ylitti hieman ennusteemme 17,0 %. Kannattavuutta tuki odotusten mukaisesti parempikatteisten tuotekategorioiden osuuden kasvu kokonaismyynnistä, mutta vastavoimana vaikutti arviomme mukaan kilpailuympäristön kiristyminen.

Toiminnan pyörittämisen kulut nousivat 16,5 MEUR:oon (Q2’20: 14,9 MEUR vrt.) ja ylittivät hieman ennustamamme tason 16,0 MEUR johtuen henkilöstökulujen kasvusta. Edellisten seikkojen seurauksena yhtiön liikevoitto (vrt.) kasvoi 6 %:lla 5,1 MEUR:oon (ennusteemme 5,0 MEUR) ja osakekohtainen tulos oli odotustemme mukaisesti vertailukauden tasolla 0,08 eurossa/osake.

Näkymissä ei ollut yllätyksiä ja yhtiö toisti 2021-ohjeistuksensa (liikevaihto 570-620 MEUR ja liikevoitto (vrt.) 20-26 MEUR). Omat ennusteemme ovat lähellä yhtiön ohjeistushaarukoita niiden ollessa liikevaihto 590 MEUR ja liikevoitto (vrt.) 23,2 MEUR, emmekä näe niissä alustavasti juuri muutospaineita. Yhtiö suhtautuu edelleen luottavaisin mielin liiketoiminnan kehitykseen myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Se uskoo kuluttajien siirtymän asioimaan verkkokaupassa yhä enenevässä määrin olevan pysyvää. Kehitys tukee yhtiötä näkemyksemme mukaan kilpailijoita enemmän.

Yhtiö kertoi myös, että kesän aikana käynnistetty investointi Jätkäsaaren logistiikka-automaatioon varastojen kapasiteetin ja kustannustehokkuuden kasvattamiseksi on edennyt suunnitellusti. Investoinnin ensimmäinen vaihe eli täysin automatisoidun pienartikkelivaraston on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 553,6 590,0 637,0
- kasvu-% 9,8% 6,6% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 19,6 23,2 25,3
- EBIT-% 3,5% 3,9% 4,0%
EPS (oik.) 0,34 0,38 0,42
Osinko 0,45 0,25 0,26
P/E (oik.) 20,8 22,8 20,7
EV/EBITDA 12,2 13,5 12,5
Osinkotuotto-% 6,3% 2,8% 3,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta.