Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.10 EUR
Kurssi: 3.14 EURKurssi hetkellä: 25.10.2019 - 9:00

Verkkokauppa.com julkisti Q3-raporttinsa aamulla. Yhtiön kasvu jäi odotuksistamme selvästi yhtiön keskityttyä kvartaalilla kannattavuuteen. Markkinaosuuksien ottaminen kodintekniikan markkinalla vaikuttaa olevan tällä hetkellä niin kallista, että valinta on ymmärrettävä. Yhtiö laski myös ohjeistushaarukkansa ylälaitoja, mutta parantuneen kannattavuuden ansiosta liikevoittohaarukan alalaitaan liittyvä negatiivisen tulosvaroituksen riski laski selvästi. Kokonaisuutena näemme tulosodotukset ylittäneen Q3-raportin lievästi positiivisena, vaikkakin kolikon kääntöpuolena on, että kasvun hidastuminen laskee yhtiön pitkän ajan kannattavuuspotentiaalia.

Verkkokauppa.comin Q3:n liikevaihto kasvoi 3,2 % 121 MEUR:oon jääden selvästi odottamastamme 126 MEUR:sta. Yhtiön kasvu ylitti vain hieman kodinelektroniikan markkinan kasvun 2,5 % (Gfk), mikä on poikkeuksellista, sillä historiassaan yhtiö on kasvanut selvästi markkinaa nopeammin. Tukkukaupasta ei raportissa ollut mainintaa, mikä tarkoittaa sen olleen vertailukauden tasolla. Yhtiön myyntikate oli sen sijaan yllättävän hyvä 15,7 %, sillä olimme odottaneet yhtiön myyntikatteen laskevan selvästi 14,5 %:iin (Q3’18: 14,9 %) kireän kilpailuntilanteen painamana. Yhtiö kertoi tämän johtuneen myyntimixin kehityksestä, sillä matalakatteisissa suurissa tuotekategorioissa myynti heikkeni tiukan markkinatilanteen takia, mutta kasvu oli hyvää kannattavammissa keskisuurissa ja pienissä kategorioissa. Yhtiö mainitsi myös yhdeksi syyksi parantuneeseen myyntikatteeseen tavarantoimittajilta saadut paremmat sopimusehdot. Myös Apurahan tuottojen kasvu 0,8 MEUR:oon (Q3’18: 0,3 MEUR) tuki myyntikatetta.

Yhtiö kertoi jälleen kasvaneiden markkinointipanostusten aiheuttaneen muiden kulujen kasvua, mutta todennäköisesti markkinointibudjetti oli hyvin korkeiksi kohonneita odotuksiamme alempi. Muut kulut kasvoivat 7,2 %:lla ja olivat 5,9 MEUR (ennusteemme 6,3 MEUR). Henkilöstökulujen 8,1 %:n kasvu 7,6 MEUR:oon (ennuste 7,5 MEUR) johtui jälleen pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Edellisten seikkojen seurauksena liikevoitto nousi Q3:llä 4,3 MEUR:oon (Q3’18: 3,7 MEUR) ylittäen 3,1 MEUR:n tasolla olleet odotuksemme selvästi. Osakekohtainen tulos nousi 0,07 euroon (ennuste 0,05 euroa).

Yhtiö laski myös ohjeistushaarukkaansa realistisemmalle tasolle, ja odottaa nyt koko vuoden liikevaihdon olevan välillä 500–525 MEUR (aik. 500-550 MEUR) ja liikevoiton välillä 11-15 MEUR (aik. 11-17 MEUR).  Q3-tulos huomioituna ennusteemme olettavat 2019 liikevaihdon olevan 508 MEUR ja liikevoiton 12,1 MEUR. Negatiivisen tulosvaroituksen riski laski tulosylityksen seurauksena selvästi, mutta sen välttäminen edellyttää yhtiöltä edelleen onnistumista loppuvuonna, kun muistetaan, että vertailukaudella Q4:n tukkukaupan volyymit olivat poikkeuksellisen korkeat. Tulosinfossa on erittäin mielenkiintoista kuulla, miten yhtiö jatkossa ajattelee kannattavuuden ja kasvun yhdistelmän tasapainoa. Aiemmassa strategiassa kasvua on preferoitu selvästi pitkän ajan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Vaikka kasvun hidastuminen laskee pidemmän ajan kannattavuuspotentiaalia, ei kasvua mielestämme kannatta hakea hinnalla millä hyvänsä. Myös osinkoennusteitamme ajatellen yhtiön kannattavuuden parantuminen oli tärkeää.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva vähittäiskauppa. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, kolmen myymälänsä ja jakeluverkostonsa kautta laajaa, lähinnä kodintekniikkaan painottuvaa tuotevalikoimaa. Yhtiön toimintahistoria alkoi vuodesta 1992 ja listautuminen Helsingin pörssin First North –markkinapaikalle tapahtui vuonna 2014. Kuvaus on koostettu yhtiön vuosikertomuksen, tulostiedotteiden ja verkkosivujen perusteella.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 477,8 513,0 548,2
- kasvu-% 10,6% 7,4% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 10,9 12,8
- EBIT-% 2,8% 2,1% 2,3%
EPS (oik.) 0,21 0,16 0,19
Osinko 0,20 0,20 0,18
P/E (oik.) 19,9 19,0 16,1
EV/EBITDA 8,9 7,6 6,6
Osinkotuotto-% 4,8% 6,3% 5,7%
Uusimmat ennusteet