Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 2.97 EURKurssi hetkellä: 19.3.2020 - 7:17

Laskemme Verkkokauppa.comin tavoitehintamme 3,0 euroon (aik. 3,4 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Koronaviruksen leviämisen heikentämä talousnäkymä vaikuttaa negatiivisesti yhtiön ennusteisiin ja myös hyväksyttyyn arvostukseen. Nykyisessä markkinatilanteessa 2020 ohjeistukseen yltäminen sekä nousevan osingon säilyttäminen vaikuttavat epätodennäköisiltä. Matala myymälämäärä antaa yhtiölle suojaa talouden laskusuhdanteessa ja arvioimme sen pärjäävän uhkaavassa kriisissä kilpailijoitaan paremmin.

Ennustamme kodintekniikan markkinan laskevan tänä vuonna selvästi

Arvioimme Suomen kodintekniikan markkinan kääntyvän tänä vuonna selvään laskuun, sillä kuluttajat siirtävät ostopäätöksiään herkästi talouden jarruttaessa. Myös korona-rajoitukset ovat arviomme mukaan laskeneet kävijämääriä selvästi eri toimijoiden myymälöissä ja arvioimme eri toimijoiden jopa harkitsevan myymälöiden sulkemisia. Tämän seurauksena verkko-ostamisen osuus kasvaa kokonaismyynnistä ainakin väliaikaisesti selvästi.  Kilpailijoita pienemmästä myymälöiden määrästä sekä matalasta kustannusrakenteesta johtuen yhtiö on alaa selvästi paremmin positioitunut laskusuhdanteeseen. Koronakriisi voikin tarjota yhtiölle myös hyvän mahdollisuuden markkinaosuuden kasvatukseen viime vuosia selvästi halvemmalla. Samalla kuitenkin riski myös Amazonin kilpailupaineen nousulle on edelleen koholla.

Laskimme ennusteitamme selvästi ja liikevaihto kääntyy laskuun

Yhtiö ohjeisti helmikuun tilinpäätöksen yhteydessä 2020 liikevaihdon olevan 510-530 MEUR:n välillä (2019 504 MEUR) ja liiketuloksen 12-15 MEUR:n välillä (2019: 11,3 MEUR). Koronan heikentämän talousnäkymän perusteella laskimme 2020 liikevaihdon ennusteitamme 5 %:lla 495 MEUR:oon (aik. 523 MEUR) ja liikevoittoennusteen 10,7 MEUR:oon (aik. 13,4 MEUR). Tulosvaroitus näyttääkin todennäköiseltä rajusti muuttuneessa kysyntätilanteessa. Jos Verkkokauppa.com alkaa sulkea myymälöitään kustannusrakenne joustaa ja myynti laskee nykyennusteitamme enemmän. Ensi vuonna odotamme virustilanteen hellittävän, mutta sen kerrannaisvaikutusten pitävän kuluttajat varovaisina ja myös 2021 liikevaihtoennusteeseemme laski 530 MEUR:oon (aik. 543 MEUR) sekä liikevoitto 13,7 MEUR:oon (aik. 14,2 MEUR). Laskimme ennustettamme 2020 tilikaudelta maksettavasta osingosta 0,16 euroon/osake (aik. 0,23 euroa/osake) vastaten päivitettyjen ennusteidemme mukaista 100 %:n osingonjakosuhdetta. Siten ennustamme yhtiön joutuvan luopumaan kvartaaleittain nousevasta osingosta tuloskehityksen jäädessä vaisuksi.

Arvostuskertoimet ovat lähellä neutraalia, kun lisäksi huomioidaan sumea näkymä

Päivitetyillä ennusteillamme kuluvan vuoden arvostuskertoimet (2020e P/E 19x ja EV/EBIT 11x) ovat edelleen korkeat. Ensi vuonna kriisin helpottaessa arvostus alkaa näyttää jo varsin edulliselta (2021e P/E 14x ja EV/EBIT 8x), mutta tähän ennusteeseen ei voi vielä liikaa nojata talousnäkymän heikentyessä nyt nopeasti. Vuoden edetessä maksettavaan noin 7 %:n osinkotuottoon ei myöskään ole syytä liikaa tukeutua ja ensi vuonna se laskeekin ennusteessamme 5 %:iin. Kriisi on yhtiön kaltaiselle ketterälle matalan kustannusrakenteen toimijalle myös mahdollisuus, mutta nykyhinta ei mielestämme vielä tarjoa riittävän korkeaa turvamarginaalia ostojen aloittamiselle poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on vuonna 1992 perustettu pääasiassa kuluttajamarkkinoilla toimiva verkko- ja vähittäiskauppayhtiö. Yhtiön  tuotevalikoima keskittyy tällä hetkellä pitkälti kodintekniikkaan, mutta yhtiö on laajentanut sitä viime vuosina aktiivisesti myös kodintekniikan ulkopuolelle.Verkkokauppa.com tarjoaa tällä hetkellä 27 päätuotealuetta, joiden alta löytyy yli 50000 nimikkeen tuotevalikoima, jota yhtiö myy kuluttajille oman verkkokauppansa ja vähittäismyymälöidensä kautta.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 504,1 494,7 530,5
- kasvu-% 5,5% -1,9% 7,2%
Liikevoitto (EBIT) 11,3 10,7 13,7
- EBIT-% 2,2% 2,2% 2,6%
EPS (oik.) 0,17 0,16 0,23
Osinko 0,21 0,16 0,18
P/E (oik.) 20,5 18,3 13,1
EV/EBITDA 8,6 7,0 5,8
Osinkotuotto-% 6,1% 5,4% 6,1%
Uusimmat ennusteet