Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Viafin Service
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 16.00 EUR
Kurssi: 15.90 EUR
Kurssi hetkellä: 3.12.2020 - 5:56

Teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Viafin Service ilmoitti keskiviikkona, että konserniin kuuluva Viafin GAS on perustanut uuden toimipisteen palvelemaan Varsinais-Suomea Littoisista. Viafin GAS Oy on erikoistunut kaasunkäyttöratkaisujen ja häiriöttömän kaasunkäytön tuottamiseen asiakkailleen. Toimipisteellä on tarkoitus parantaa paikallisuutta etenkin Turun seudulla.

Olemme odottaneet yhtiöltä uusia toimipisteavauksia, eikä uutisella ole näin merkittävää vaikutusta yhtiön lyhyen aikavälin ennusteisiin, mutta uutinen tukee kuitenkin näkemystämme yhtiön orgaanisen kasvun jatkumisesta myös lähivuosien aikana. Lähivuosina uusi toimipaikka tulee myös tukemaan yhtiön pääsyä strategian mukaiseen 100 MEUR:n liikevaihtotavoitetta kohti. Tarkemmin yhtiön strategiaa ja sen vaiheita on käyty läpi yhtiön laajassa raportissa.

Käy kauppaa. (Viafin Service)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 49,7 55,6 58,7
- kasvu-% 59,1% 11,9% 5,6%
Liikevoitto (EBIT) 2,4 3,3 3,0
- EBIT-% 4,9% 5,9% 5,2%
EPS (oik.) 0,69 0,84 0,81
Osinko 0,25 0,26 0,28
P/E (oik.) 12,3 19,0 19,7
EV/EBITDA 4,9 9,3 9,6
Osinkotuotto-% 2,9% 1,6% 1,8%
Uusimmat ennusteet

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä.