Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Viafin Service
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 17.00 EUR
Kurssi: 13.00 EUR
Kurssi hetkellä: 23.9.2022 - 6:47 Analyysi päivitetty: 23.9.2022

Toistamme Viafin Servicen suosituksen osta-puolella ja tavoitehintamme 17,0 eurossa yhtiön laajan raportin päivityksen yhteydessä. Odotamme Viafin Servicen tuloskasvun jatkuvan vahvana lähivuosien aikana, kun samalla merkittävän kokoinen kassa tarjoaa pääomia yritysostoihin. Sijoituskohteena vakaa, vastasyklinen ja vahvaa kassavirtaa tuottava sekä vähän investointeja vaativa liiketoimintaprofiili omaa merkittävää arvonluontipotentiaalia. Arvostuskertoimien nousuvara yhdistettynä kohtuulliseen osinkoon nostaa tuotto-odotuksen erittäin hyväksi jo ilman yritysostojen luomaa kasvuoptiotakin. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täältä.

Toistuvaa kunnossapitoliiketoimintaa ja vähän pääomaa sitova liiketoimintamalli

Viafin Service on teollisuuden kunnossapitoon ja pieniin projekteihin erikoistunut yhtiö. Yhtiö toimii Suomen markkinoilla laajan toimipisteverkoston voimin ja on saavuttanut palveluvalikoimaa ja toimipisteverkkoa laajentamalla selkeää kasvua historiansa aikana. Yhtiö on lähes tuplannut liikevaihtonsa vuoden 2018 tasosta vuoden 2021 noin 61 MEUR:n liikevaihtoon. Yhtiön liiketoiminnasta noin 75 % on jatkuvaluonteista kunnossapitoliiketoimintaa, kun pienet noin 1-5 MEUR:n projektit edustavat loppua 25 %:a. Kovan historiallisen kasvun ja tavoitteiden myötä yhtiö profiloituu tällä hetkellä ennen kaikkea kasvuyhtiöksi. Kovasta kasvusta huolimatta myös kannattavuudesta on pystytty pitämään huolta. Liiketoiminnan jatkuvuus (kunnossapidon suuri osuus) yhdistettynä yhtiön vähän pääomaa sitovaan liiketoimintamalliin mahdollistaa hyvinkin vakaan ja vahvan kassavirran, jota sijoittaa hyvän tuottopotentiaalin omaaviin investointeihin tai jakaa osinkoina omistajille.

Ennustamme vahvan kasvun jatkuvan

Yhtiön vuoden 2018 lopussa alkanut pörssitaival on sujunut kaikesta vallinneesta epävarmuudesta huolimatta erinomaisesti. Koronan vaikutukset olivat pieniä ja yhtiön uusien toimipaikkojen sekä liiketoimintojen tukema orgaaninen kasvu on ollut vahvaa. Odotamme ennusteissamme, että kasvu jatkuu myös lähivuosien aikana, vaikkakin hitaampana. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan vuosien 2021-2024 aikana noin 81,5 MEUR:oon ja kasvun olevan näin tällä jaksolla keskimäärin noin 10 % vuosittain. Ennusteemme eivät sisällä mahdollisia yritysostoja, mutta näemme yhtiöllä olevan niihin hyvät lähtökohdat vahvan kassansa (H1’22: 13,6 MEUR) ansiosta. Historiallisesti yhtiön kannattavuus on voimakkaankin kasvun aikana pysynyt hyvänä ja ennustamme yhtiön pystyvän ylläpitämään sen tavoitteidensa (5-7 %:n EBITA-marginaali) sisällä myös lähivuosina, mikä nostaisi tuloskasvun vuosittain noin 10 %:iin. Edellisvuosien korkealta tasolta näemme kannattavuuden kuitenkin hiipuvan tänä vuonna kasvun kulujen ja kustannuspaineiden vuoksi. Lähivuosien aikana kasvupanostuksen etupainotteiset kustannukset alkavat tuottamaan ja myös markkina- sekä kustannustilanteen tulisi helpottua parantaen kannattavuutta.

Tuotto-odotus houkuttelee

Ennusteillamme yhtiön arvostus (22e (oik.): P/E: 15x, EV/EBIT: 7x, EV/EBITDA: 5x) on mielestämme houkutteleva ja tarjoaa nousuvaraa jo hyväksymämme arvostushaarukan alarajoilla (P/E: 16x, EV/EBIT: 12x, EV/EBITDA: 8x). Näkemämme arvostuskertoimien nousuvaran (+40 %) lisäksi yhtiö tarjoaa kasvavaa noin 3 %:n osinkoa nostaen tuotto-odotuksen erittäin hyväksi. Myös DCF-laskelman arvo on selkeästi nykykurssia korkeammalla (22 euroa). Markkina ei myöskään mielestämme anna kovinkaan suurta arvoa yhtiön kassalle (3,8 euroa per osake) ja sen mahdollisesti omistaja-arvoa luovalle käytölle, mikä tukee jo muutenkin hyvää tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Viafin Service)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 61,2 76,6 78,9
- kasvu-% 5,8% 25,2% 2,9%
Liikevoitto (EBIT) 4,3 4,4 4,9
- EBIT-% 7,0% 5,8% 6,2%
EPS (oik.) 0,80 0,87 1,00
Osinko 0,40 0,42 0,50
P/E (oik.) 18,3 15,0 12,9
EV/EBITDA 6,6 5,1 4,3
Osinkotuotto-% 2,7% 3,2% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Viafin Service Oyj on vuonna 2008 perustettu teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä.