Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Vincit
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 6.28 EUR
Kurssi hetkellä: 30.10.2020 - 6:40

 

Nostamme Vincitin tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 6,2 euroa) heijastellen ennustemuutoksia ja toistamme osta-suosituksen. Q3:n tuloskunto ylitti jälleen selvästi odotuksemme ja yhtiön näkymät ovat edelleen suotuisat. Vincit on saanut palveluliiketoiminnan jälleen hyvin kannattavaksi ja tuoteliiketoimintaa alkaa tulevina vuosina tukemaan tuloskasvua. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2021e EV/EBITA: 8x) on edelleen hyvin houkutteleva. Lisäksi vahva tase ja kassa antavat turvaa epävarmuudessa ja liikkumavaraa yritysostoille.

Q3-tulos ylitti jälleen ennusteemme

Liikevaihto kasvoi Q3:lla 4 % 11,1 MEUR:oon ja jäi 11,8 MEUR:n ennusteestamme. Palveluliiketoiminta kasvoi 6 % ja tuoteliiketoiminta 3 % ja oikaistuna VincitSign-myynnistä arviolta reilut 30 %. Yhtiö kommentoi alkuvuoden rekrytointien jäädyttämisen hidastaneen orgaanista kasvua neljänneksellä. Q3:lla EBITA oli vahva 2,0 MEUR tai 18 % liikevaihdosta. Kannattavuutta veti palveluliiketoiminnan vahva kannattavuus (EBITA 19 %) ja painoivat edelleen tuoteliiketoiminnan investoinnit. Yhtiön viime vuonna tekemän organisaation uudistuksen myötä nykyinen rakenne pystyy kantamaan noin 100 uutta työntekijää, mikä antaa tilaa edelleen parantaa kannattavuutta. Vincit alkoi Q3:lla jälleen rekrytoimaan ja odottaa orgaanisen kasvuvauhdin kiihtyvän talvea kohti.

VincitEAM-tuotteella hyvää kysyntää

VincitEAM-tuotteen kysyntä on ollut vahvaa Q3:lla ja yhtiö on solminut sopimuksia muun muassa Caverionin (merkittävä), HSY:n, Laanilan Voiman ja Alholmens Kraftin kanssa. Kuukausittainen toistuva lisenssitulo on noussut ja ylittänee 100 tuhatta euroa nykyisellä sopimuskannalla H1’21:lla. Lisäksi EAM:n myyntiputki on vahva, mikä tukee kasvun jatkumista ja tulisi alkaa heijastua arvostukseen. LaaS-tuote on yhtiön tuotteista vielä aikaisemmassa kaupallistamisvaiheessa ja tuotteen kasvua on hidastanut korona. Ennustamme Tuoteliiketoiminnan kasvavan 35 % 3,6 MEUR:oon ja EBIT-% nousevan 2 %:iin (2019: -26 %) vuonna 2021 ja alkavan tukea tuloskasvua lähivuosina.

Nostimme tulosennusteita noin 20 %

Ennustamme liikevaihdon kasvavan 8 % 52 MEUR:oon sekä EBITAn kasvavan 116 % ja olevan 14 % liikevaihdosta (2019: 7,2 %) vuonna 2020. Vuosina 2021-2023 ennustamme liikevaihdon kasvavan 7-9 % ja EBITA-%:n pysyvän noin 14 %:ssa. Ennusteissamme kasvua ja kannattavuutta tukee tuoteliiketoiminta, kun varovaiset ennusteemme odottavat palveluliiketoiminnan kannattavuuden hieman laskevan tulevina vuosina. Vincit vahvisti myös maksavansa osinkoa 7 senttiä vuodelta 2019.

Arvostus on edelleen hyvin houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna

Vincitin osakkeen arvostus oli pitkään paineessa, mutta kuluvana vuonna positiivinen tuloskehitys ja parantunut läpinäkyvyys ovat tukeneet osaketta. Odotamme aliarvostuksen edelleen purkautuvan, kun palveluliiketoiminta jatkaa kestävästi vahvaa kannattavuuskehitystään ja tuoteliiketoimintojen kasvu ja kannattavuuspotentiaali tulee selkeämmin läpi. Vuoden 2021 P/E- ja EV/EBITA-kertoimet ovat 12x ja 8x, vaikka tuoteliiketoiminta edelleen painaa kannattavuutta. Tavoitehintamme vastaa 10x EV/EBITA kerrointa vuodelle 2021. Osien summan kautta tarkastelu on myös perusteltua, sillä tuoteliiketoiminnoista irtautuminen on realistinen vaihtoehto yhtiön työkalupakissa. Osien summa -laskelmassamme Vincitin osakkeen arvo on noin 7,7 euroa. Näkemyksemme mukaan nykyinen arvostus antaa hyvin turvamarginaalia mahdollisille riskeille.

Käy kauppaa. (Vincit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 48,2 51,8 56,4
- kasvu-% 10,9% 7,5% 8,8%
Liikevoitto (EBIT) 1,9 5,8 6,4
- EBIT-% 3,9% 11,3% 11,4%
EPS (oik.) 0,21 0,46 0,50
Osinko 0,07 0,14 0,15
P/E (oik.) 23,3 13,5 12,5
EV/EBITDA 13,2 8,7 7,9
Osinkotuotto-% 1,4% 2,2% 2,4%
Uusimmat ennusteet

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi