Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Vincit
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.80 EUR
Kurssi: 8.20 EUR
Kurssi hetkellä: 26.11.2021 - 5:40 Analyysi päivitetty: 29.10.2021

Vincit kertoi eilen päivittävänsä strategiaansa, mikä tarkentaa kasvun fokusta Suomessa ja kansainvälisesti strategiakaudella 2022-24. Yhtiö keskittyy jatkossa kolmeen liiketoiminta-alueeseen, mikä yhtenäistää aikaisemmin hyvin paikkakuntakohtaisesti johdettua rakennetta. Strategiapäivitys selkeyttää kasvualueita ja uusi rakenne mahdollistaa paremman tehokkuuden. Pidimme strategiapäivityksen pohjalta operatiiviset ennusteet ja positiivisen näkemyksemme osakkeesta ennallaan. Yhtiö julkaisee strategiakauden taloudelliset tavoitteet helmikuussa.

Vincit keskittyy jatkossa kolmeen liiketoiminta-alueeseen

Vincit jakaa palveluliiketoimintansa jatkossa kolmeen alueeseen (Commerce, Digital, DevOps & Platform Services), joiden vastuulla on palvelualueen markkinastrategia, palvelutarjooma, kumppanuudet, myynti ja asiakkuuksien kehitys. Lisäksi koko Vincitin toimituskykyä johdetaan uuden Talent & Delivery -toiminnon kautta, joka sisältää ”laskuttavan”-henkilöstön. Uusi organisoituminen poistaa hallinnollisia päällekkäisyyksiä, joita on paikkakuntakohtaisesti ja mahdollistaa paremman tehokkuuden. Suurin tehokkuushyöty tulee arviomme mukaan kuitenkin yhtenäisestä eikä paikkakuntakohtaisesta resurssoinnista. Ymmärryksemme mukaan yhtiö haluaa myös vahvistaa erityisesti Commercen palvelutarjoomaa erityisesti konsultoinnilla, ja siten vahvistaa arvoketjuasemaa.

Yhtiö tarkensi kasvun lähteitä

Vincit tarkensi eilen myös kasvun fokusta ja hakee kansainvälistä kasvua digitaalisesta myynnistä (Commerce), lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehityksestä Euroopan laajuisesti (Digital) ja etsii myös muita fokusoituneita kasvualueita. Kansainväliset kasvualueet ovat jo entuudestaan yhtiön vahvuusalueita, mutta selkeyttää entisestään kasvun lähteitä. Suomessa yhtiö hakee kasvua valituista asiakassegmenteistä, kuten julkiselta setkorilta (Digital), mikä on ollut haluttu alue isoista ja pitkistä sopimuksista johtuen. Lisäksi yhtiö panostaa edelleen ylläpitoliiketoimintaan ja tavoittelee jatkuvalaskutteisen liikevaihdon merkittävää kasvua, mikä tuo luonnollisesti parempaa jatkuvuutta liiketoimintaan. Käymme ensi viikon tiistaina läpi tarkemmin päivitettyä strategiaa toimitusjohtajan kanssa videolla, joka julkaistaan InderesTV:ssä.

Odotamme taloudellisten tavoitteiden heijastavan markkinaa parempaa tekemistä

Vincit kertoi julkaisevansa strategiakauden taloudelliset tavoitteet helmikuussa tilinpäätöksen yhteydessä. Ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvavan 7-12 % ja EBITA-%:n olevan 12-15 % vuosina 2022-24. Arvioimme yhtiön vauhdittavan kasvua myös epäorgaanisesti, jonka vahva tase mahdollistaa (2021e omavaraisuusaste 69 % ja kassa 7 MEUR). Näin arvioimme yhtiön tulevien tavoitteiden heijastelevan markkinaa nopeampaa kasvua ja parempaa kannattavuutta. Yhtiö on historiassa pystynyt ennustamaamme tasoon tai parempaan ja näin ollen ennusteemme eivät ole kunnianhimoiset.

Vincit jatkoi henkilöstön sitouttamista uudella henkilöstöannilla

Vincit kertoi eilen myös henkilöstöannin tuloksista. Annissa merkinnän teki yhteensä 270 työntekijää (589 työntekijää Q3’21 lopussa) ja uusia osakkeitta merkittiin yhteensä 306 tuhatta. Merkityt osakkeet vastaavat 2,4 % osakkeista ja äänistä. Henkilöstötyytyväisyys on kovasti kilpailulla palvelusektorilla luonnollisesti hyvin tärkeää. Henkilöstöanti ja osakkeilla sitouttamisen järjestelyt ovat sektorilla yleinen ja hyvä tapa sitouttaa henkilöstöä sekä pienentää henkilöstön vaihtuvuutta. Lisäsimme henkilöstöannin osakkeet ja tarkensimme Bonsky-annin osakkeet ennusteisiimme, mutta vaikutukset taseeseen ja osakekohtaisiin ennusteisiin ovat pienet (EPS -4 %). Yritysarvo on antien myötä ennallaan. Strategiapäivityksen osalta pidimme operatiiviset ennusteet ennallaan.

Käy kauppaa. (Vincit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,4 61,8 69,0
- kasvu-% 8,7% 18,0% 11,6%
Liikevoitto (EBIT) 6,0 4,5 6,8
- EBIT-% 11,4% 7,3% 9,9%
EPS (oik.) 0,50 0,40 0,51
Osinko 0,18 0,20 0,22
P/E (oik.) 14,5 20,3 16,0
EV/EBITDA 9,4 13,7 10,0
Osinkotuotto-% 2,5% 2,4% 2,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Vincit on vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka tuottaa ohjelmistokehitykseen ja -ylläpitoon liittyviä IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi yhtiöllä on kaksi SaaS-tuoteliiketoimintaa. Yhtiön päämarkkina on Suomessa ja yhtiö on myös avannut toimipisteitä Yhdysvaltoihin.