Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.54 EURKurssi hetkellä: 3.4.2019 - 5:32

Nostamme VMP:n tavoitehinnan 5,0 euroon (aik. 4,60 euroa) ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Yhtiö on toteuttanut alkuvuoden aikana yritysostovetoista kasvustrategiaa ripeästi, mikä on vahvistanut tuloskasvunäkymiä. Osakkeen arvostus ei heijastele tätä vahvaa tuloskasvunäkymää täysimääräisesti ja mielestämme tuotto-odotus on edelleen hyvällä tasolla. Odotamme yhtiön myös jatkavan yritysostovetoista kasvua seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä, missä edellytykset luoda omistaja-arvoa ovat hyvät.

VMP on toteuttanut viimeisen kuuden kuukauden aikana useita yritysjärjestelyitä ja mielestämme järjestelyt ovat olleet strategisesti hyvin perusteltuja ja niiden arvostus on ollut houkutteleva. Nykyisessä markkinatilanteessa pidämme myös markkinaosuuden kasvattamista epäorgaanisella kasvulla perusteltuna ja matalien arvostuskertoimien takia järjestelyillä on mahdollista luoda selvästi omistaja-arvoa. Yhtiöllä on arviomme mukaan edelleen taseensa puolesta liikkumavaraa jatkaa kasvustrategian toteuttamista yritysostoilla ja fragmentoituneella toimialalla riittää potentiaalisia ostokohteita. Uskomme yhtiön yhä haarukoivan potentiaalisia ostokohteita aktiivisesti ja suhtaudumme tähän luottavaisesti yhtiön näyttöjen ja toimialan houkuttelevien järjestelymahdollisuuksien takia.

Päivitimme ennusteitamme viimeisen yritysjärjestelyn seurauksena ja vuosien 2019 ja 2020 ennusteemme nousivat liikevaihdon osalta 1 % ja 2 %. Vuoden 2019 tulosennusteiden osalta ennustemuutokset jäivät pieniksi, sillä Corporate Spirit konsolidoidaan vasta Q2’19:sta alkaen. Lisäksi sisällytimme Q1’19:n ennusteisiimme pieniä ylimääräisiä kulueriä yrityskauppojen kertaluonteisista eristä, mikä painoi alempia rivejä. Odotamme vuodelta 2019 176 MEUR:n liikevaihdolla 13,6 MEUR:n oikaistua käyttökatetta (oik. EBITDA-% 7,6 %). Vuoden 2020 liikevaihdon ennusteemme on edellisvuoden tasolla, sillä orgaanisen kasvun ennusteemme on negatiivinen emmekä sisällytä ennusteisiin todennäköisiä yrityskauppoja. Olemme markkinakasvun ennusteissamme varovainen mm. selvästi heikentynyttä talouskasvukuvaa heijastellen. Hyvässä skenaariossa yhtiön orgaaninen kasvu voi yltää ennusteitamme korkeammalle markkinan hidastumisesta huolimatta, mutta markkinan historiallisen syklisen luonteen vuoksi varovaisuus ennusteissa on mielestämme perusteltua. Odotamme vuoden 2020 oik. käyttökatteen kasvavan 13,9 MEUR:oon (oik. EBITDA-% 7,9 %).

Päivitetyillä ennusteillamme VMP:n arvostuskertoimet ovat matalat, kun sen vuosien 2019-2020 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 0,5x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 6x. Liikearvon poistoilla oikaistut vastaavat P/E-kertoimet ovat niin ikään hyvin matalat 7x. Lähivuosien ennusteissamme nousukäyrällä pysyvän osingon myötä osinkotuotto nousee noin 4-5 %:iin ja tukee tuotto-odotusta. Suhteellisesti VMP arvostetaan volyymipohjaisella EV/liikevaihto-kertoimella selvällä preemiolla ja 2019e EV/EBITDA-kertoimella 10 %:n diskontolla suhteessa verrokkiryhmään. Mielestämme suhteellinen aliarvostus verrokkeihin nähden tulospohjaisilla kertoimilla ei ole perusteltua. Absoluuttisesti matalien arvostuskertoimien houkuttelevuutta kasvattaa VMP:n vahvaa kassavirtaa tuottava liiketoimintamalli. Odottamamme epäorgaanisen kasvustrategian toteutus tuo mukanaan yritysosto-option, jonka odotusarvo on mielestämme positiivinen.

Käy kauppaa. (VMP)

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 175,9 176,3
- kasvu-% 13,9% 40,9% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,7 5,2
- EBIT-% 1,5% 2,7% 2,9%
EPS (oik.) 0,27 0,68 0,66
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 6,6 6,9
EV/EBITDA 6,2 6,4 5,7
Osinkotuotto-% 2,4% 4,4% 4,8%
Uusimmat ennusteet