Yhtiö: VMP
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 4.96 EURKurssi hetkellä: 3.5.2019 - 7:07

Tarkistamme VMP:n tavoitehinnan 5,75 euroon (aik. 5,0 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). VMP tiedotti eilen tehostamistoimista, jotka tähtäävät yhtiön kokoluokassa merkittäviin säästöihin. Nostimme lähivuosien ennusteitamme päivityksen yhteydessä, sillä näemme selkeät askelmerkit kustannussäästöjen saavuttamiseen. Osakkeen arvostus on hyvin maltillinen suhteessa lähivuosien tuloskasvunäkymään ja konservatiiviset ennusteemme sisältävät turvamarginaalia syklisiä riskejä vastaan.

VMP tiedotti eilen aloittavansa kustannussäästöohjelman tehostaakseen toimintaansa ja karsiakseen päällekkäisyyksiä, joita on syntynyt viime vuosina yritysostovetoisen kasvun seurauksena. Osana ohjelmaa yhtiö aloittaa Suomen henkilökuntaa (pl. Corporate Spirit) koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden yhtiö arvioi johtavan enintään 30 henkilön vähennyksiin konsernin eri tytäryhtiöissä. VMP tavoittelee ohjelmalla noin 2,5-3 MEUR:n vuosittaisia kustannussäästöjä, joista osan se arvioi toteutuvan kuluvana vuonna. Tehostamistoimien avulla tavoiteltavat kustannussäästöt ovat yhtiön kokoluokassa huomattavat, sillä ne ovat 19-23 % ennustamastamme vuoden 2019 käyttökatteesta ennen ohjelmaa.

Arviomme mukaan tehostamisohjelmalla tavoiteltavista kustannussäästöistä suurin osa odotetaan saavuttavan henkilöstövähennyksin yhtiön kulurakennetta ja vähennyksiä heijastellen. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena yhtiölle on muodostanut arviomme mukaan tiettyjä päällekkäisyyksiä toimihenkilöissä, missä on varaa henkilövähennyksille ilman heijasteita liiketoimintaan. Lisäksi arvioimme muiden säästöjen kohdistuvan päällekkäisyyksien karsimiseen markkinoinnissa, toimitiloissa ja muissa pienemmissä tukitoiminnoissa. Kokonaisuutena säästöt ovat mielestämme realistisia, mutta lopputuleman suuruusluokka riippuu mm. toteutuvien henkilöstövähennyksien kokoluokasta. Arviomme mukaan yt-neuvottelujen seurauksena henkilöstövähennyksillä on hyvin pieni positiivinen vaikutus loppuvuonna (lakisääteinen kesto ja irtisanomisajat huomioiden) ja voimakkaammin hyödyt heijastuvat vuonna 2020. Olemme huomioineet säästöjen vaikutuksen konservatiivisesti vuoden 2019 ennusteissamme, jotka nousivat käyttökatetasolla 1 %:n 13,5 MEUR:oon. Vuoden 2020 vastaava ennusteemme nousi 11 % 15,4 MEUR:oon.

Lyhyen tähtäimen ennusteillamme yhtiön arvostus on maltillinen, kun kuluvan vuoden EV/EBITDA-kerroin on 7x ja vastaava liikearvon poistoilla oikaistu P/E-kerroin on 7x. Tuloskasvun myötä vuoden 2020 kertoimet painuvat houkuttelevaksi ja ovat 5,5x ja 7x. Kokonaistuotto-odotusta tukee hyvälle tasolle noin 4-5 %:iin nouseva osinkotuottoennusteemme. Myös suhteellinen arvostus ja pitkän tähtäimen potentiaaliin nojaava kassavirtamallimme tukevat osakkeen selvää nousuvaraa. Odottamamme epäorgaanisen kasvustrategian jatkaminen seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä tuo mukanaan yrityskauppaoption, jonka odotusarvo on mielestämme positiivinen järjestelyjen selkeä logiikka ja yhtiön track-record huomioiden.

Käy kauppaa. (VMP)

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 175,9 176,3
- kasvu-% 13,9% 40,9% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,9 6,7
- EBIT-% 1,5% 2,8% 3,8%
EPS (oik.) 0,27 0,69 0,74
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 7,2 6,7
EV/EBITDA 6,2 6,8 5,5
Osinkotuotto-% 2,4% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet