Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 5.75 EURKurssi hetkellä: 12.11.2019 - 8:23

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP julkaisi aamulla Q3-raporttinsa. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli vahvaa, vaikkakin liikevaihto jäi hieman odotuksistamme. Yhtiön kannattavuus laski vertailukaudesta odotuksiamme vähemmän, mikä siivitti operatiivisen tuloksen selvästi yli odotuksiemme. Yhtiö toisti täysin odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan se odottaa vuoden 2019 oikaistun käyttökatteen kasvavan merkittävästi suhteessa vuoteen 2018. Kokonaisuutena raportti oli odotuksiamme parempi ja odotamme osakkeelle tänään positiivista kurssireaktiota suhteessa yleisindeksiin tulosylityksen myötä. Yhtiön klo 10:00 alkavaa Q3-tiedotustilaisuutta voi seurata täältä.

VMP:n liikevaihto kasvoi Q3:lla 79 % 56 MEUR:oon alittaen meidän 58 MEUR:n ennusteemme hieman. Liiketoiminta-alueista kaksi kolmesta ylsi liikevaihdon kasvuun, kun odotimme kaikilta kolmelta alueelta liikevaihdon kasvua. Segmenttitasolla henkilöstövuokraus-liiketoiminnan voimakasta (+129 %) kasvua veti etenkin toteutetut yritysostot, missä Smilen osto oli merkittävässä roolissa. Rekrytointi ja organisaation kehittämisen liikevaihdon paikallaan polkeminen oli meille pettymys, huolimatta siitä, että palvelualueen markkinatilanne on heikentynyt kuluvan vuoden aikana. Itsensätyöllistämisen-palvelualueen kasvu sen sijaan jatkui odotuksiamme vahvempana palvelun käyttäjämäärien kasvun myötä.

Oikaistua käyttökatetta VMP teki Q3:lla 4,7 MEUR, mikä ylitti odotuksemme ja vastaa yhtiölle vahvaa 8,4 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia. Kannattavuus laski hieman suhteessa vertailukauteen, mikä heijastelee etenkin liikevaihdon jakauman painottumista henkilöstövuokraukseen vertailukautta enemmän. Alempia rivejä painoi odotetusti suuret liikearvon poistot ja siten raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,0 eurossa. Liikearvon poistoista oikaistu EPS (0,17 euroa) kuitenkin ylitti ennusteemme operatiivista tulosta heijastellen.

VMP toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan sen vuoden 2019 oikaistu käyttökate kasvaa merkittävästi suhteessa edellisvuoteen. Selvän etumatkan jälkeen on selvää, että yhtiö myös saavuttaa tämän ohjeistuksen ongelmitta. Sijoittajan kannalta huomioitavaa on, että Smile-integraation ollessa vasta alkuvaiheessa, saadaan yhdistyneiden yhtiöiden tulospotentiaalista konkreettisia näyttöjä vasta ensi vuonna. Siten sijoittajien on syytä pitää katse uuteen kokoluokkaan harppaavan yhtiön lähivuosien tulospotentiaalissa.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 222,1 325,7
- kasvu-% 13,9% 77,9% 46,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 5,4 11,3
- EBIT-% 1,5% 2,4% 3,5%
EPS (oik.) 0,27 0,65 0,82
Osinko 0,32 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 8,9 7,0
EV/EBITDA 6,2 10,6 6,2
Osinkotuotto-% 9,6% 3,5% 3,8%
Uusimmat ennusteet