Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä: Energy pelaa monilla korteilla

Analyytikon kommentti 19.11.2020 4:59 Wärtsilä
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.97 EUR
Kurssi hetkellä: 19.11.2020 - 4:44

Keskustelimme eilen Wärtsilän kanssa yhtiön Energy-liiketoiminnan tilanteesta ja näkymistä etenkin teknologiavalintojen näkökulmasta. Wärtsilän fokus on edelleen toimiminen integraattorina eri tuotantomuotojen välillä ja laitetoimittajana sen varmistaminen, että yhtiön moottoritarjonta kykenee käyttämään mitä tahansa tulevaisuudessa vahvaan rooliin nousevaa polttoainetta. Kaikkiaan keskustelu vahvisti luottamustamme siihen, että Wärtsilä Energyn strategia on toimiva ja riskiprofiiltaan hyväksyttävä. Osakkeen lisää-suosituksemme on ennallaan.

Muistiinpanomme ovat seuraavat: 

  • Wärtsilän mukaan päästöttömän energian varastoinnissa akkuteknologia tulee olemaan lyhyellä aikavälillä tärkein ratkaisu ja monissa maissa edelleen myös vesi / pumppuvoimalaitokset. Power-to-x:n eli sähköenergian varastoiminen toiseen energiamuotoon (ja muuttaminen tarvittaessa takaisin sähköksi) ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa ja erilaiset tukimuodot tulevatkin olemaan sen lähivuosien kehityksessä ratkaisevia. Itse suhtaudumme luottavaisesti power-to-x:n vahvaan rooliin tulevaisuudessa ehkä kaikkein tärkeimpänä aurinko- ja tuulisähkön varastointitapana.  
  • Power-to-x:ssä voittava polttoaine on edelleen avoin kysymys, mutta tämän ei pitäisi olla Wärtsilälle ongelma. Päästöttömässä power-to-x -prosessissa käytetään aurinko- tai tuulisähköä sekä vettä tuottamaan vetyä, joka polttoainesynteesissä yhdistetään joko ilmasta tai teollisista prosesseista talteen otettuun hiilidioksidiin. Lopputuloksena saadaan synteettisiä ja hiilineutraaleja polttoaineita kuten metaania ja metanolia. Wärtsilällä on jo nyt yksi moottorityyppi, jossa on metanolivalmius ja metaanin käyttö taas on samanlaista kuin maakaasun. Kaikkiaan Wärtsilän moottoreiden käytettävyys ja hyötysuhde ovat em. polttoaineilla samoja kuin maakaasua tai dieseliä käytettäessä.
  • Wärtsilä on varautumassa myös vedyn käyttämiseen suoraan polttoaineena, vaikka markkina ”ei ole vielä vetyvalmiudessa” sen enempää taloudellisten tekijöiden, infrastruktuurin kuin regulaationkaan osalta. Wärtsilä kertoi jo keväällä kehittävänsä 100 %:sesti vetyä käyttävää kaasumoottoria, mutta tuotekehitystä on vielä paljon edessä ja tarkoituksena on olla lanseerausvalmiudessa vasta sitten kun vety on kaupallisesti mielekäs polttoaine. Tähän arvellaan kuluvan vielä monia vuosia.    
  • Wärtsilä ei aio power-to-x:n teknologia- tai projektitoimittajaksi toisin kuin sen kilpailijat MAN ja Siemens Energy jo tekevät. Wärtsilä korostaa, että sen on tärkeää ymmärtää eri teknologiat ja mahdollisuudet, mutta laajentuminen uusille jo valmiiksi kilpailluille alueille tuskin olisi järkevää. Wärtsilä pyrkii huolehtimaan siitä, että se on tuote- ja palvelutarjonnallaan monipuolisesti varautunut erilaisiin voittaviin ratkaisuihin. Yhtiö on myös mukana monissa projektiluontoisissa hankkeissa, kuten sijoittajana suomalaisessa power-to-x -yhtiö Soletair Power Oy:ssä. Soletair Powerin konseptilla rakennusten sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta.
  • Vuonna 2017 hankittuun Greensmith Energyyn perustuva Wärtsilä Energy Storage & Optimisation -liiketoiminta (WESO) etenee hyvin. Vaikka kulunut koronavuosi on ollut hankala myös WESO:lle, on liiketoiminta täyttänyt odotukset. Kuluvana vuonna WESO on tähän mennessä julkistanut 4 energian varastointiteknologian ja järjestelmäintegraation tilausta, kooltaan yhteensä 115 MW. Vuosi 2019 oli tässä suhteessa menestyksekäs, sillä julkistettuja tilauksia oli 7, kooltaan yhteensä noin 400 MW. Wärtsilän mukaan WESO:n tiauskertymä on joka tapauksessa hyvää ja kannattavuus menee oikeaan suuntaan. Wärtsilä ei julkista WESO:n lukuja, mutta arvioimme liikevaihdon olevan ainakin 100-150 MEUR, mikä on reippaasti enemmän kuin Greensmithin 29 MEUR:n liikevaihto vuonna 2016. WESO on energian optimointi- ja varastointiratkaisuissa maailmassa sijoilla 3.-4. Kilpailijoita ovat mm. Tesla, NEC ja Fluent.
  • Koronan aiheuttamat esteet Energyn Q4-liiketoiminnassa ovat olleet siedettäviä. Wärtsilän mukaan Energy on päässyt toimittamaan tilauskannassaan olleita projekteja suunnilleen normaalisti eikä lykkäysten määrä juuri poikkea tavanomaisesta. Erilaiset liikkumisrajoitukset haittaavat edelleen jonkin verran Energyn palveluliiketoimintaa. Wärtsilä luonnollisesti toisti Q3-raportissa esitetyn näkemyksen Q4:n palveluliiketoiminnan kasvusta verrattuna Q3:een, vaikka kausivaihtelu onkin tavanomaista alhaisempaa. Odotuksemme Energyn Q4-palveluliikevaihdoksi on edelleen 219 MEUR (-9 % v/v) Q3:n toteuman oltua 163 MEUR (-13 % v/v).

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 170,0 4 702,2 4 539,5
- kasvu-% -0,1% -9,0% -3,5%
Liikevoitto (EBIT) 361,0 205,1 361,9
- EBIT-% 7,0% 4,4% 8,0%
EPS (oik.) 0,48 0,23 0,40
Osinko 0,48 0,20 0,30
P/E (oik.) 20,7 34,6 19,7
EV/EBITDA 12,1 13,5 9,6
Osinkotuotto-% 4,9% 2,5% 3,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.