Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 7.40 EURKurssi hetkellä: 14.7.2020 - 7:10

Wärtsilä julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina 17.7. klo 8:30. Koronapandemian vuoksi markkinat eivät ole olleet Wärtsilälle suosiolliset ja tämä tulee näkymään raportin kaikissa osissa. Uskomme, että Wärtsilä ei vieläkään tule tarjoamaan seuraavien 12 kuukauden markkinanäkymäkommenttia asiakkaiden käyttäytymisen ollessa edelleen epävarmaa. Näemme Wärtsilässä kuitenkin monia positiivisia pidemmän tähtäimen kysyntäajureita ja koska osakkeen arvostus on edullinen, säilytämme lisää-suosituksemme ennen raporttia. Päivitämme jo vanhentuneen (7,00 euroa) tavoitehintamme vasta raportin julkistuksen jälkeen.  

Uutisvirta Wärtsilän saamista tilauksista on ollut kaksijakoista: Marine-liketoimintojen (Marine Power, Marine Systems ja Marine Voyage) julkistamat tilaukset ovat olleet suhteellisen hyvällä tasolla. Arvioimme näiden arvoksi noin 70 MEUR eli lähes kaksin verroin Q2’19:ään verrattuna. Toisaalta Energy-liiketoimintojen tilausjulkistukset ovat olleet lähes nollassa. Kesäkuussa Wärtsilä kuitenkin sanoi, että tilausten peruutuksia ei ole tapahtunut. Odotuksemme konsernin Q2-tilauskertymäksi on 921 MEUR (-33 % v/v) konsensuksen odottaessa 891 MEUR:a (-35 % v/v). Olemme selvästi konsensusta varovaisempia Energy-liiketoimintojen tilauksissa (Inderes -38 % v/v; konsensus -30 % v/v), mutta toisaalta optimistisempia Marine-liiketoimintojen tilausten suhteen. Ennustamme konsernin Q2-liikevaihdon laskeneen 12 % v/v (konsensus: -15 % v/v). Matkustusrajoitukset ovat monilta osin hidastaneet projektien läpivientiä ja lisäksi mm. ristelymatkustamisen hyytyminen on näkynyt huoltoliiketoiminnassa. Odotuksemme Q2:n oikaistuksi EBIT-marginaaliksi (4,8 %) on konsensusta (4,3 %) korkeammalla oletettavasti korkeamman liikevaihto-odotuksemme vuoksi. Kannattavuus on joka tapauksessa matala, mikä on seurausta paitsi suorista koronavaikutuksista (mm. kapasiteetin vajaakäyttö etenkin huollossa) myös jo vuonna 2019 julkistettujen ”nollakateprojektien” toimitusten noin 30-40 MEUR:n negatiivisesta tulosvaikutuksesta.

Arviomme mukaan Wärtsilän markkinanäkymien epävarmuus jatkuu edelleen loppuvuonna varustamojen ja voimantuotantoyhtiöiden puntaroidessa investointisuunnitelmiaan. Odotuksemme H2’20:n tilauskertymän muutokseksi on -16 % v/v eli olemme selvästi konsensusta (-9 % v/v) varovaisempia. Ennusteemme H2’20:n liikevaihdon muutokseksi (-9 % v/v) on sama kuin konsensuksella, mutta arviomme H2’20:n oikaistuksi EBIT-marginaaliksi (6,9 %) on oleellisesti konsensusta (10,1 %) varovaisempi. Ero voi selittyä konsensuksen odotuksella huoltoliiketoiminnan varsin nopeasta toipumisesta H2’20:llä, mikä nostaisi marginaaleja reippaasti. Mikäli Wärtsilä antaa markkinanäkymäkommentin seuraaville 12 kuukaudelle, uskomme tämän olevan molemmissa pääliiketoiminnoissa korkeintaan ”vaimea” (asteikko on hyvä-vankka-vaimea-heikko). Wärtsilän muissa markkinakommenteissa kiinnostavat asiakaskäyttäytyminen ja sen muutokset (tarjouspyynnöt, lykkäykset, peruutukset) sekä huoltoliiketoiminnan näkymät.

Wärtsilän osakkeen vuoden 2021 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (vastaavasti 16x ja 12x) ovat paitsi 18-20 % alle verrokkien mediaanin myös 19-22 % alle yhtiön omien pitkän aikavälin mediaanitasojen. Osaketta voidaankin pitää houkuttelevasti hinnoiteltuna. Sijoittajalta edellytetään kuitenkin kärsivällisyyttä. Uskomme että positiivisina ajureina tulevat vuonna 2021 toimimaan seuraavat tekijät: 1) odotettu 11-45 %:n v/v kasvu alustoimituksissa Wärtsilän keskeisissä segmenteissä (risteilijät, RoRo/PCC, kaasunkuljetus) sekä 2) aurinko- ja tuulivoiman osuuden nousu EU:n sähköntuotannossa yli 20 %:n ”liipaisintason” (2019 tot. 18 %), mikä nostaa selvästi varavoimaloiden tarvetta.    

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 170,0 4 797,6 4 425,7
- kasvu-% -0,1% -7,2% -7,8%
Liikevoitto (EBIT) 361,0 244,5 389,9
- EBIT-% 7,0% 5,1% 8,8%
EPS (oik.) 0,48 0,29 0,46
Osinko 0,48 0,20 0,33
P/E (oik.) 20,7 25,8 16,2
EV/EBITDA 12,1 12,0 8,3
Osinkotuotto-% 4,9% 2,7% 4,5%
Uusimmat ennusteet