Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 8.55 EUR
Kurssi hetkellä: 12.1.2021 - 7:51

Maailman suurimpiin risteilijävarustamoihin kuuluva Carnival Cruise Line antoi eilen alustavia lukuja marraskuun lopussa päättyneestä 2020-tilikaudestaan sekä risteilytoiminnan jatkonäkymistä. Carnival on Wärtsilän Marine-palveluliiketoiminan tärkeimpiä asiakkaita ja yhtiön viesti oli Wärtsilän näkökulmasta varovaisen positiivinen. Emme ole tässä vaiheessa muuttaneet Wärtsilä-ennusteitamme ja lisää-suosituksemme osakkeelle on ennallaan. 8,00 euron tavoitehintamme ei ole suosituksen kanssa linjassa ja tulee tarkasteluun lähiaikoina.

Wärtsilän kannalta Carnivalin keskeisin viesti oli seuraava:

  • Konkurssiuhkaa ei ainakaan likviditeetin puolesta ole. Carnivalin käytettävissä oleva likviditeetti oli marraskuun lopussa 9,5 mrd dollaria, mikä oli 1,3 mrd dollaria enemmän kuin edeltävän kvartaalin lopussa. Carnivalin mukaan yhtiö selviäisi vuodesta 2021, vaikka sille ei syntyisi lainkaan liikevaihtoa.
  • Risteilijälaivastoa karsitaan maltillisesti. Carnival aikoo poistaa laivastostaan 19 pienempää ja iäkkäämpää risteilijää, mikä määrä vastaa noin 13 %:a koko laivastosta. Poistettavat alukset vastasivat yhtiön mukaan vain 3 %:sta yhtiön liiketulosta. Wärtsilän kannalta negatiivista on, että Carnival on viivästyttänyt tilaamiensa uusien risteilijöiden toimituksia ja aikoo ottaa vastaan vain yhden uuden risteilijän 2021-tilikaudella aiemmin suunnitellun viiden sijasta. Tilausten peruutuksista ei käsittääksemme kuitenkaan ole kyse.
  • Risteilyvarauksia tehdään jo mukavasti. Carnivalin mukaan risteilyvaraukset H2’21:lle ovat linjassa aiempien (normaali-)vuosien kanssa. ja varaukset H1’22:lle ovat jo korkeampia kuin erittäin vahvana vuonna 2019. Carnival myös uskoo koko risteilijälaivastonsa olevan toiminnassa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Carnivalin viesti luo uskoa Wärtsilälle tärkeän risteilijöiden palveluliiketoiminnan H2-painotteiseen elpymiseen vuonna 2021 ja toiminnan suunnilleen normaaliin tasoon vuonna 2022. Risteilijöiden palveluliiketoiminta vastasi 25 %:sta Marine-palveluliiketoiminnan tilauksia vuonna 2019 (8 % konsernin tilauksista) ja arviomme mukaan 14-15 %:sta koko konsernin liikevoittoa.

 

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 4 702,2 4 539,5 5 019,4
- kasvu-% -9,0% -3,5% 10,6%
Liikevoitto (EBIT) 205,1 361,9 505,2
- EBIT-% 4,4% 8,0% 10,1%
EPS (oik.) 0,23 0,40 0,60
Osinko 0,20 0,30 0,45
P/E (oik.) 37,1 21,2 14,2
EV/EBITDA 14,4 10,2 8,4
Osinkotuotto-% 2,3% 3,5% 5,3%
Uusimmat ennusteet

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.