Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

YIT Q2: Loppuvuonna paranee

Analyytikon kommentti 29.07.2020 6:56 YIT
Yhtiö: YIT
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.70 EUR
Kurssi: 5.13 EUR
Kurssi hetkellä: 29.7.2020 - 6:41

Toistamme YIT:n lisää-suosituksen ja 5,70 euron tavoitehintamme Q2-tuloksen jälkeen. Yhtiön toinen kvartaali meni odotuksia heikommin projektien taloudellisten loppuselvityksien aiheuttaessa kertaluonteisesti isoja kustannuksia. Pohjakosketus kuluvana vuonna on kuitenkin arviomme mukaan nyt otettu ja tulos paranee loppuvuotta kohti. Näkymät vakaantuvat ja aktiviteetti markkinoilla näyttäisi palautuvan, mikä yhdessä vahvana pysyneen tilauskannan sekä alenevien kustannuspaineiden kanssa antaa hyvän pohjan tulosparannukselle ensi vuonna. Tuotto-odotus on arvostuksen nousuvaran ja osinkotuoton varjolla edelleen varsin hyvä.

Q2-tulosta painoi projektien loppuselvitykset

Yhtiön Q2-raportti oli kokonaisuutena hieman pehmeän oloinen. Yhtiön liikevaihto laski 7,5 % noin 700 MEUR:oon ollen suhteellisen linjassa markkinoiden odotuksiin, mutta tulos oli markkinoiden ennusteita selvästi heikompi. Oikaistu liikevoitto laski noin 5 MEUR:oon (Q2’19: 28,5 MEUR) ja oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni 0,7 %:iin (Q2’19: 3,8 %), kun konsensus odotti noin 18 MEUR:n tulosta (oik. EBIT-%: 2,7 %). Kannattavuutta painoi Q2:lla etenkin toimitilaprojektien taloudellisten loppuselvityksien kertaluonteiseksikin luonnehdittavat kustannusylitykset (noin 17 MEUR). Ilman näitä Toimitilojen kannattavuus olisi ollut lähes vertailukauden tasolla. Kannattavuuteen vaikutti myös Asuminen Suomi ja CEE kannattavuuden alhainen taso, mutta Asuminen Venäjän ja Infran tulosparannus jatkui. YIT ei odotetusti antanut uutta koko vuoden ohjeistusta, mutta loppuvuodelle on lupa odottaa parempaa. Koronaviruspandemia luo vielä epävarmuustekijöitä mm. asuntojen valmistumisajankohtiin sekä kuluttajamyynnin kehitykseen, mutta aktiviteetti alkaa palautumaan. Lisäksi haasteellisten toimitilaprojektien päättyessä segmentin tuloksen odotetaan olevan Q3:lla voitollinen. Infra-segmentin odotetaan olevan hyvällä tasolla, mutta alhaiset valmistumiset Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä painavat seuraavan kvartaalin kehitystä.

Ennusteissa ei isoja muutoksia

Yhtiön odotuksia heikompi tulos laski kuluvan vuoden ennusteita, mutta muuten lähivuosille muutoksemme jäivät vähäisiksi. Odotamme tänä vuonna liikevaihdon laskevan noin 5 %:lla 3215 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton laskevan noin 20 %:lla 127 MEUR:oon. Odotuksemme painottuvat loppuvuoteen, kun yhtiön omaperusteisista asunnoista suurin osa valmistuu ja Toimitilojen kannattavuus palaa terveemmälle tasolle. Ensi vuonna näemme yhtiön liikevaihdon laskevan vielä 4 %:lla noin 3079 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton parantuvan 157 MEUR:oon (EBIT-%: 5,1 %). Kannattavuusparannus syntyy yleisesti laskevista rakennuskustannuksista, mutta etenkin Toimitilat-segmentin selvästi parantuvasta kannattavuudesta. Epävarmuutta ja riskejä ennusteisiin luo koronan mahdolliset vaikutukset, asuntomarkkinan veto sekä projektien hallinta. Odotamme YIT:n tuloksen olevan kuitenkin vielä vuonna 2021 alle vuoden 2019 tason ja palaavan tämän yläpuolelle vasta vuonna 2022.

Arvostus ei luo kovia odotuksia

Lähivuosien hyvään tuloskasvuun (19-21e EPS: +10 % CAGR) nähden vuoden 2021 arvostus on mielestämme maltillinen (21e: EV/EBIT (oik.): 11x, P/E (oik.): 11x), ja on hyväksymämme arvostushaarukan (EV/EBIT: 10-14x, P/E:10-14x) alarajoilla. Suhteellisesti osake on ensi vuodelle arvostettu noin 5 % alle verrokkien, kun mielestämme vahva markkina-asema sekä sektoria vakaampi liiketoiminta ansaitsee pienen preemion. Osake tarjoaa lähivuosille myös noin 6 %:n osinkotuoton, mikä tukee tuotto-odotusta arvotuksen nousuvaran lisäksi.

Käy kauppaa. (YIT)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 391,5 3 215,1 3 079,5
- kasvu-% 6,0% -5,2% -4,2%
Liikevoitto (EBIT) 80,5 110,6 157,2
- EBIT-% 2,4% 3,4% 5,1%
EPS (oik.) 0,38 0,36 0,47
Osinko 0,40 0,28 0,30
P/E (oik.) 15,7 14,3 10,9
EV/EBITDA 16,5 10,6 8,1
Osinkotuotto-% 6,7% 5,5% 5,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa.