Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Yleiselektroniikka
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 29.00 EUR
Kurssi: 26.60 EUR
Kurssi hetkellä: 18.12.2020 - 8:08

Yleiselektroniikka tiedotti eilen hankkivansa PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n koko osakekannat. Tällä liikkeellä konserni laajentaa maantieteellistä peittoaan Ruotsiin sekä vahvistaa jo olemassa olevia päämiessuhteitaan omilla alueillaan vahvojen päämiesten kanssa. Järkevällä arvostuksella toteutettu transaktio luo mielestämme hyvän pohjan pidemmän aikavälin omistaja-arvon luomiselle sekä samalla vankistaa entisestään luottamustamme konsernin kasvustrategian etenemiseen liittyen. Sekä operatiivisesti että strategisesti määrätietoisia liikkeitä tekevän yhtiön hintalappu ei ole kallis ja osakkeen tuotto/riski-suhde on mielestämme hyvä. Näin ollen toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 29,00 euroon (aik. 20,00 euroa).

Menolippu Ruotsiin ei ollut kallis

PM Nordic AB ja Sany Nordic AB ovat ruotsalaisia teknisiä tukkukauppoja. Ostetut yhtiöt toimivat paikallisesti Putzmeisterin betoniteollisuuden koneiden ja laitteiden sekä Sanyn maanrakennuskoneiden edustajina. Elokuun loppuun päättyneellä tilikaudella yhtiöt ylsivät yhteensä noin 13 MEUR:n liikevaihtoon ja noin 1,1 MEUR:n Ruotsin kirjanpitonormiston mukaiseen käyttökatteeseen. Täten ostettu kokonaisuus operoi tukkukaupan ansaintalogiikkaan suhteutettuna oikeinkin terveellä kannattavuustasolla. Yleiselektroniikan yhtiöistä maksama kauppahinta vastaa toteutuneella ja käsityksemme mukaan kohtuullisen hyvin perustasoa vastaavalla suorituksella noin 6x EV/EBITDA-kerrointa, mikä on absoluuttisesti järkevä ja selvästi yhtiön omaa käyttökatekerrointa matalampi. Tämä sekä ostettujen yhtiöiden operatiivinen kunto huomioiden pidämmekin järjestelyn pidemmän aikavälin arvonluontipotentiaalia mainiona. Kaupan arvioidaan toteutuvan tammikuun alussa ja Yleiselektroniikka rahoittaa sen noin 0,4 MEUR:n suunnatun osakeannin, lainarahan sekä kassavarojen yhdistelmällä.

Järjestely on hyvin looginen ja tukee pidemmälle katsovia kasvupolkuja

Yleiselektroniikan yritysostostrategian kantavana ajatuksena on toteuttaa nykyisiä liiketoimintoja vahvistavia ja täydentäviä sekä oikean tilaisuuden tullessa myös toiminta-alaa laajentavia järjestelyjä. Tähän peruskallioon linjattuna nyt toteutettu järjestely on hyvin looginen ja konsernin kasvualustan vahvistamisen kannalta oiva kehitysaskel. Ostetun kokonaisuuden kautta Yleiselektroniikka vahvistaa käsityksemme mukaan jo ennestään hyviä päämiessuhteitaan omilla alueillaan vahvojen Putzmeisterin ja Sanyn kanssa. Toimialan ansaintalogiikasta johtuen päämiesportfolion ja -suhteiden laatu on oman kilpailukyvyn kannalta hyvin olennainen. Tätä kokonaisuutta peilaten pidämme järjestelyä osiensa summaa suurempana (ts. arvoa enemmän yhdessä kuin erikseen) ja sen mahdollistavan konsernille pitkällä aikavälillä myös kokonaan uusia kasvupolkuja.

Eteenpäin houkutteleva tuotto-odotus kainalossa

Ensi vuoden ennusteidemme mukainen oikaistu P/E-luku on 13x ja vastaava EV/EBITDA-kerroin 9x. Nämä kertoimet ovat yhtiölle aikaisemmin määrittämämme ja varsin konservatiivisen kerroinhaarukan sisällä (P/E 12x-15x ja EV/EBITDA 6x-9x). Pääosin ruotsalaisista ja hyvin samankaltaisilla toimintamalleilla operoivista yhtiöistä koostuvan verrokkiryhmän hinnoittelu on puolestaan noin 20-30 % preemiolla suhteessa Yleiselektroniikkaan. Sekä absoluuttista että suhteellista arvostuskuvaa mukaillen tuloskertoimissa on mielestämme pientä nousuvaraa. Kun tähän yhdistetään vielä hyvässä iskussa oleva operatiivinen tekeminen sekä oikeansuuntaisesti etenevä yritysostostrategia että sen pidemmän aikavälin arvonluontikyky, kohoaa osakkeen tuotto-odotus mielestämme pääoman tuottovaateen ylittävälle tasolle. Täten tuotto/riski-suhde on hyvä ja lisäostojen jatkaminen perusteltua.

Käy kauppaa. (Boreo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 59,9 97,7 125,9
- kasvu-% 4,6% 63,3% 28,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,5 4,1 8,0
- EBIT-% 5,8% 4,2% 6,4%
EPS (oik.) 0,90 1,44 1,99
Osinko 0,00 0,36 0,40
P/E (oik.) 11,8 18,5 13,4
EV/EBITDA 5,1 14,0 8,8
Osinkotuotto-% 0,0% 1,4% 1,5%
Uusimmat ennusteet

Boreo on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj. euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.