Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Arvo Sijoitusosuuskunta: Hajautettua arvoa

Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoituskohde Leden Groupin näkymät ovat kirkkaat, mutta pääomamarkkinan liikkeet ovat vaikuttaneet myös Arvon finanssisijoituksiin. Analyytikko Aapeli Pursimo kommentoi.

Uusi laaja raportti:
https://www.inderes.fi/fi/hajautetulla-sijoitussalkulla-arvon-kasvatusta

-Aiheet-
00:00 Aloitus
00:12 Arvo Sijoitusosuuskunta
02:05 Sijoitusstrategia
03:37 Viimeisimmät tapahtumat
05:06 Leden Groupin näkymät
06:34 Finanssisijoitukset ja pääomamarkkina
07:23 Riskit
08:05 Käyvän arvon määritys

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 603 jäsentä, joilla on yhteensä 82 075 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.