Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Arvo: Vakaan kehityksen vuosi

Arvon sijoituskohteet kehittyivät viime vuosina valtaosin hyvin, ja näkemyksemme osuuskunnan käyvästä arvosta on noussut. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Arvoa voi seurata inderes.fi:ssä: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/arvo-sijoitusosuuskunta

Uusin yhtiöraportti: https://www.inderes.fi/fi/kaypa-arvo-kehittynyt-suotuisasti

-Videon aiheet-
00:00 Aloitus
00:18 Mitä viime 6 kk aikana on tapahtunut?
05:23 Uusi merkittävä sijoituskohde: Leden Group
06:42 Osuuden käypä arvo

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 603 jäsentä, joilla on yhteensä 82 075 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.