Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Caverion: Palveluiden kautta kohti kasvua

Caverionin tavoitteena on siirtyä projektivetoisesta liiketoiminnasta kohti jatkuvampaa, vähempiriskistä ja kannattavampaaa palveluliiketoimintaa. Caverionin on pystynyt strategiansa mukaisesti parantamaan kannattavuuttaan, mutta matka tavoitetasolle on kestänyt odotuksiamme pidempään.

-Videon aiheet-

00:00 Aloitus
00:17 Caverionin asema markkinoilla
04:10 Yhtiön kasvunäkymät
08:07 Projektiliiketoiminnan riskit
10:26 Osakkeen arvostus

Käy kauppaa. (Caverion)

Caverion on vuonna 2013 rakennusyhtiö YIT:stä irtautunut kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin teknisiin palveluihin ja projekteihin keskittynyt yritys. Yhtiön osaaminen jakaantuu laajalle rakennusten, infran sekä teollisuuden ja teollisten prosessien koko elinkaaren varrelle käsittäen muun muassa hankekehityksen, projektin toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon, kiinteistöjohtamisen ja asiantuntijapalveluita. Caverion toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 11 maassa.