Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Diiliä pukkaa ja talous piristyy

Ensimmäisen vaiheen soijapapudiili näyttää realisoituvan – Ehkä se aurinko paistaa ensi vuonna risukasaankin – Globaali talous näyttää yhä enemmän piristyvän – Osakepoiminnan merkitys korostuu – Kaikki styroksiosakkeet eivät kellu –

Aamarissa mm. Nokia Aamukatsaus löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/aamukatsaukset/investors-house-laaja-raportti-...