Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Katsauksessa käydään läpi tiistaina 24.5.2022 järjestetyn yhtiökokouksen päätökset. EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen kertoo yhtiön liiketoiminnasta ja katsastaa markkinanäkymiin. Lisäksi webcastissa esittäytyvät EcoUpin hallituksen uudet jäsenet Merja Kivelä ja Anne Korkiakoski.

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.