Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Evlin tulos odotettua parempi, epätyydyttävä markkinatilanne jatkuu

Sauli kommentoi Evlin tulosta, markkinatilannetta (koskee myös osakesijoittajia ja muita finanssipalveluyhtiöitä!) sekä Evlin ohjeistusta 2019.

Nopeat kommentit tuloksesta löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/uutiset/evlin-tulos-odotettua-parempi

Seuraa Evliä täältä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/evli-pankki

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.