Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Perinteiseen kalankasvatukseen liittyy useita ympäristöhaasteita. Niitä aiheuttavat muun muassa päästöt ja rehevöityminen, kemikaalien käyttö sekä taudit ja loiset, jotka vaikuttavat myös villilohikantoihin. Tarve kestävälle kalantuotannolle korostuu erityisesti Fifaxin keskeisillä markkinoilla. Ne sijaitsevat Itämeren ympärillä, joka on matala ja suljettu merialue rajoitetulla vedenvaihdolla Atlantin valtameren kanssa. Eckerön tuotantolaitos hyödyntää Fifaxin ultraintensiivistä RAS-teknologian toteutusta, joka tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille kalankasvatusmenetelmille.

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.