Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sauli ja Juha käsittelevät markkinatilannetta osakemarkkinan tuotto-odotuksen kautta inderesPodin palatessa kesätauolta. Matala korkotaso pitää osakemarkkinat sijoittajan kannalta houkuttelevina, mutta samalla muun muassa heikentynyt talouskasvu ja poliittiset riskit pitävät yllä epävarmuutta.

00:31 Tuloskasvuajurit
02:57 Talouskasvu
04:45 Miksi BKT:n kasvu on kääntynyt selvään laskuun globaalilla tasolla?
09:09 Mitä pitäisi tapahtua, jotta kasvu piristyisi?
21:17 Arvostustasot
29:59 Mitä keskuspankit voi tehdä, jos makrotilanne heikkenee?
35:35 Positiiviset näkökulmat
41:31 Yhteenveto
48:25 Saulin ja Juhan liikkeet markkinoilla

Podilla mainitusta Japanin tiestä tarkemmin inderesPodissa 44 https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-jakso-44-euroalue-japanin-t...