Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Mikael ja Sauli myöntävät olleensa täysiverisiä bulleroita. Vuosien mittaan bullerouden voidaan kuitenkin katsoa hälvenneen.

04:02 Bulleron määritelmä
07:07 “Halutaan rikastua nopeasti sijoittamalla”
11:27 “Ostetaan osakkeita silloin, kun niitä pitäisi myydä ja myydään silloin, kun niitä pitäisi ostaa”
14:02 “Otetaan yltiöpäisiä riskejä suhteessa sijoittajan sijoitusvarallisuuteen tai sijoituskohteen tuotto-odotuksiin”
17:33 “Tehdään sijoituspäätökset ilman tuottolaskelmia, riskienhallintaa ja sijoituskohteiden tarkkaa analyysiä”
20:52 “Sijoituspäätökset perustuvat usein vihjeeseen, jonka antajasta tai perusteluista ei olla niinkään kiinnostuneita”
25:18 “Kuunnellaan vain positiivisia uutisia ja torjutaan vastakkaiset näkemykset”
29:12 “Etsitään kaltaisseuraa tai tunne-elämyksiä sijoittamisesta puhtaan voitontavoittelun sijasta”
31:43 “Usein vähän sijoituskokemuksia tai kokemusta vain yhden noususyklin ajalta”
37:48 Psykologiset piirteet
“Optimistisuus”
“Vähätellään omalle kohdalle osuvaa riskiä”
“Uskohtaan todeksi se, minkä halutaan olevan totta”
“Voimakas tunnereaktio voiton tai tappion hetkellä”


inderesPodi 64: Riskit osakesijoittamisessa https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-64-riskit-osakesijoittamisessa