Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mika Leskinen on työskennellyt 20 vuotta osakemarkkinoilla, joista 15 vuotta on mennyt vastuullisen sijoittamisen parissa. Hän toimii sijoitusjohtajana sekä vastuullisen sijoittamisen johtajana FIMissä nyt toista vuotta.

00:00 Intro
00:15 Mika Leskinen
01:46 Mitä on vastuullinen sijoittaminen?
03:25 Miten vastuullinen sijoittaminen on noussut valtavirtaan?
06:40 Suurimmat väärinymmärrykset vastuullisesta sijoittamisesta
12:04 Vastuullinen sijoittaminen käytännössä
16:50 Perinteisellä varainhoidolla vaikuttaminen
25:48 Yhteisvaikuttaminen varainhoidossa
33:55 Tekeekö ESG osakerahaston omistaminen hiilineutraaliksi?
35:15 Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet
38:01 Missä on isoin mahdollisuus vaikuttaa?
39:20 Tekeekö nollasta rakennetun tuulirahaston omistaminen hiilineutraaliksi?
40:28 Vastuullinen sijoittaminen indeksisijoittamisen trendissä
47:09 Yritysten vastuullisuus
50:52 Finanssisektorin rooli
57:30 Miten sijoittaa vastuullisesti?
01:03:21 Miten sijoittaja voi itse vaikuttaa?
01:06:03 Miltä vastuullinen sijoittaminen näyttää 10 vuoden päästä?

Twitter/ Mika Leskinen: https://twitter.com/mikapleskinen FIM https://www.fim.com/