Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Juhan vieraana Fortumin Vesa Ahoniemi. Podissa käsitellään sähkömarkkinoita, päästökauppaa sekä pohditaan energian eri tuotantomuotojen merkitystä tulevaisuudessa.

Pahoittelut mikserin virheellisista asetuksista seuranneesta ääniraitojen aaltoilusta.

00:00 Intro
00:31 Vesa Ahoniemi

Energiantuotanto
04:56 Vesivoima
09:12 Ydinvoima
10:53 Tuulienergia
14:12 Aurinkoenergia
15:52 Kaasu
19:16 Hiilivoima

25:50 Fortumin ja Uniperin sähköntuotanto
34:17 Energiamuotojen näkymät
45:10 Sähkön hinnan muodostuminen
01:12:35 Ilmastopolitiikka & Green Deal
01:26:18 Miten päästöjä lasketaan?
01:33:18 Sähköautot ja niiden tehokkuus
01:38:02 Vetytalouden perusteet
01:53:17 Vetystrategiat
02:00:30 Mitä ongelmia vety ratkaisee?
02:14:02 Mitä vedyn käytön merkittävä yleistyminen edellyttäisi?
02:22:17 Uniperin rooli vetytaloudessa
02:27:55 Ilmastopoliittisten linjauksien vaikutus Fortumiin tulevaisuudessa
02:33:48 Energiamurroksen seuraavat vaiheet

Twitter: https://twitter.com/VAhoniemi