Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Juhan vieraana Fortumin toimitusjohtajan neuvonantaja Vesa Ahoniemi. Podissa käsitellään sähkömarkkinoita, päästökauppaa sekä pohditaan energian eri tuotantomuotojen merkitystä tulevaisuudessa.

Pahoittelut mikserin virheellisista asetuksista seuranneesta ääniraitojen aaltoilusta.

00:00 Intro
00:31 Vesa Ahoniemi

Energiantuotanto
04:56 Vesivoima
09:12 Ydinvoima
10:53 Tuulienergia
14:12 Aurinkoenergia
15:52 Kaasu
19:16 Hiilivoima

25:50 Fortumin ja Uniperin sähköntuotanto
34:17 Energiamuotojen näkymät
45:10 Sähkön hinnan muodostuminen
01:12:35 Ilmastopolitiikka & Green Deal
01:26:18 Miten päästöjä lasketaan?
01:33:18 Sähköautot ja niiden tehokkuus
01:38:02 Vetytalouden perusteet
01:53:17 Vetystrategiat
02:00:30 Mitä ongelmia vety ratkaisee?
02:14:02 Mitä vedyn käytön merkittävä yleistyminen edellyttäisi?
02:22:17 Uniperin rooli vetytaloudessa
02:27:55 Ilmastopoliittisten linjauksien vaikutus Fortumiin tulevaisuudessa
02:33:48 Energiamurroksen seuraavat vaiheet

Twitter: https://twitter.com/VAhoniemi