Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

P/B-luku: menneen talven lumia?

Pörsseissä ei huolta häivää – Tuloskasvua nopeampi kurssinousu syö huomisen tuottoja – Aineettoman omaisuuden nousu hämärtää P/E- ja P/B-lukuja – P/B-luku: oikotie arvoansoihin? – Aamarissa. mm. Loudspring ja Aktia.

Aamukatsaus löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/aamukatsaukset/loudspring-osakeanti-antaa-johd...

Skagenin artikkeli https://www.skagenfunds.com/topic/investment-philosophy/value-investing-...