Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano: Koulutusviennin potentiaali mitataan pian

Koulutuspalveluihin keskittynyt Soprano on myllertänyt liiketoimintaansa isolla kädellä viime vuodet. Pian nähdään, kantaako panostukset koulutusvientiin hedelmää. Analyytikko Olli Koponen kommentoi.

Tuore laaja raportti löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/investointien-potentiaalia-mitataan-nyt

00:18 Mitä yhtiö tekee?
01:15 Vientisopimuksen merkitys?
02:20 Miten yhtiön liiketoimintaa on myllerretty viime vuosina?
04:10 Minkälaisella markkinalla Soprano operoi?
06:02 Kilpailuedut, onko niitä?
08:14 Ajatuksia toimitusjohtajan vaihdoksesta?
09:20 Miksi lisää puolella? ​

Käy kauppaa. (Soprano)

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.