Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tecnotree: seurannan lopetus

InderesTV 07.01.2019 11:33 Tecnotree

Tecnotree: seurannan lopetus

Lopetamme Tecnotreen seurannan, eli emme enää tee yhtiöstä analyysia tai anna suosituksia. Yhtiön viime vuosia on värittänyt enemmän tai vähemmän kriisiytyminen, mutta nyt akuutein kassakriisi on selätetty. Yhtiön omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja arviomme mukaan osakkeen nousupotentiaali käänteen onnistuessa hautautuu toistaiseksi yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon.

Viimeisin yhtiöraportti, ainakin toistaiseksi, löytyy kaikille avattuna täältä https://www.inderes.fi/fi/tecnotreen-seuranta-paattyy

00:28 Miksi lopetamme seurannan
01:30 Miten meidän seurantahistoria meni?
04:38 Missä tilassa yhtiö on omistajan näkökulmasta?

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.