Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree: seurannan lopetus

inderesTV 07.01.2019 11:33 Tecnotree

Tecnotree: seurannan lopetus

Lopetamme Tecnotreen seurannan, eli emme enää tee yhtiöstä analyysia tai anna suosituksia. Yhtiön viime vuosia on värittänyt enemmän tai vähemmän kriisiytyminen, mutta nyt akuutein kassakriisi on selätetty. Yhtiön omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja arviomme mukaan osakkeen nousupotentiaali käänteen onnistuessa hautautuu toistaiseksi yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon.

Viimeisin yhtiöraportti, ainakin toistaiseksi, löytyy kaikille avattuna täältä https://www.inderes.fi/fi/tecnotreen-seuranta-paattyy

00:28 Miksi lopetamme seurannan
01:30 Miten meidän seurantahistoria meni?
04:38 Missä tilassa yhtiö on omistajan näkökulmasta?

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).