Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Käännymme vähennä-puolelle Wärtsilässä kurssinousun ja pitkän aikavälin laimentuneiden näkymien myötä. On olemassa todellinen riski sille, että Wärtsilä jää väliinputoajaksi energiamurroksessa tai ainakin energiamurroksen hedelmät menevät parempiin suihin. Analyytikko Erkki Vesola kommentoi.

Yhtiöraportti (Premium-jäsenille) https://www.inderes.fi/fi/laitekaupan-riskit-kasvussa

Seuraa Wärtsilää https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/wartsila

00:00 Esittely
00:20 Miksi käännymme vähennä-puolelle
00:57 keskeiset odotukset Q4’20-tuloksen suhteen
02:24 Energian pitkän aikavälin näkymät: tuleeko Wärtsilästä väliinputoaja energiamurroksessa?
06:13 Marine-puolella ollaan kuin kuivatelakalla

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.