Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä kokee startup-mentaliteetin tärkeäksi

Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki kertoo Slush-tunnelmista. Palomäki luonnehtii haastattelussa Wärtsilän olevan 185-vuotias startup.

00:12 Mitä Wärtsilä tekee Slushissa?
00:45 Miten Wärtsilä näkee startup-ympäristön?
01:32 Kokemukset startupien parissa
02:21 Millaisia odotuksia Slushille?

Wärtsilä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/wartsila

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.