Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä Q1'20: Korona vaivaa konehuoneessa

Wärtsilän Q1-tuloksessa kannattavuus toi karvasta pettymystä. Yhtiö kommentoi kieli keskellä suuta näkymiä. Osakkeen arvostus on kuitenkin edullinen. Sijoittajan pitää katsoa osakkeen potentiaalia pidemmälle horisonttiin, lähiajan ollessa sumun peitossa. Analyytikko Erkki Vesola kommentoi.

Seuraa Wärtsilää https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/wartsila

Aiheet kellotettuna:

01:37 Näkymät
02:45 Onko nuo kannattavuusongelmat pysyvämpää sorttia?
04:30 Osakkeen arvostus? Kompensoiko arvostus riskiä?

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.