Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin kuvailee vuoden 2020 yhtiökokouspuheenvuorossaan koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia Suomen ja Euroopan talouteen sekä Sampo-konsernin vahvaa taloudellista tilannetta.

A pre-recorded address by the Chairman of the Board Björn Wahlroos. Wahlroos describes economic impacts of the COVID-19 pandemic and the lockdown in Finland and in Europe as well as the strong financial standing of Sampo Group.

Käy kauppaa. (Sampo)

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.