Basware on skaalautuva ja nopeasti kasvava yritys. Osana tätä muutosta Basware on alkanut julkaista Cloud-liiketoiminnan avainmittareita, jotta sijoittajien olisi helpompi ymmärtää Cloud-liiketoimintaa. Cloud-liiketoimintamalli keskittyy toistuvien ja pitkäaikaisten tuottovirtojen rakentamiseen palveluita tilaavilta asiakkailta. Asiakashankinta edellyttää etupainotteista sijoittamista myyntiin ja markkinointiin. Cloud-yritykset käyttävät erilaisia mittareita, koska nykyisten kustannusten vertailu nykyiseen liikevaihtoon ei ota huomioon tulevaisuudessa syntyvää arvoa.

Fokuksessa Cloud-liikevaihdon kasvattaminen

Cloud-liikevaihdon kasvattaminen on Baswaren avaintavoite ja keskeinen suorituskykyindikaattori. Suurin osa Baswaren uudesta Cloud-liikevaihdosta myydään tilauksina. Se tarkoittaa, että liikevaihto toistuu vuosittain asiakkaiden käyttäessä palveluamme, kunnes tapahtuu poistuma (churn) eli sopimuksen päättyminen tai sen arvon aleneminen. Baswaren asiakkaiden poistuma on melko alhainen, mikä tarkoittaa, että ratkaisumme ovat tarttuvia ja hankalasti korvattavissa. Tulevaisuuden Cloud-liikevaihdon arvioimiseksi on tarkasteltava Baswaren nykytilaa (edellisen vuoden liikevaihtoa), lisättävä siihen uudet tilaukset (pitäen mielessä viive tilauksen ja liikevaihdon toteutumisen välillä) ja vähennettävä poistuma.

Cloud-ARR tilauskertymä, eli vuotuisiksi tuotoiksi muutettujen jatkuvien Cloud-tuottojen tilauskertymä ilmaisee kauden aikana myytyjen Cloud-sopimusten vuotuisen arvon. Koska Cloud-ARR tilauskertymä on vuotuistettu, se on suoraan verrattavissa vuotuiseen Cloud-liikevaihtoon. Tilauksen ja liikevaihdon välillä on kuitenkin viive, joka johtuu kalenterivaikutuksesta ja asiakastoteutuksesta. Tyypillisessä tapauksessa Basware saa ensimmäisenä vuotena 25 % tilauskertymän sopimuksen vuotuisesta arvosta ja 50–60 % seuraavana vuonna.

Koska Baswaren Cloud-liikevaihto toistuu vuosittain (asiakaspoistuma pois lukien), se on helposti ennustettavissa. Tämän vuoden vuotuisten jatkuvien tuottojen tilauskertymästä voidaan laskea ensi vuoden odotettu liikevaihto.

Panostus myyntiin ja markkinointiin

SaaS-liiketoimintamallit edellyttävät yleensä asiakashankinnan takia etupainotteista sijoittamista myyntiin ja markkinointiin. Myynti- ja markkinointisijoitusten takaisinmaksuaika oli lyhyempi vanhassa kertalisenssimallissa, mutta pitkällä aikavälillä SaaS-mallin arvo on suurempi. Basware lisää myynti- ja markkinointipanostustaan kasvattaakseen tilauskertymää ja sen myötä Cloud-liikevaihdon kasvua.

Elinkaaren arvo/asiakashankinnan kustannus -suhdetta (LTV/CAC) käytetään yrityksen myynti- ja markkinointisijoitusten tuoton arviointiin. Tätä suhdetta käytetään SaaS-yrityksissä paljon, koska nykyisen liikevaihdon vertaaminen nykyisiin myynti- ja markkinointikustannuksiin ei ota huomioon tulevaisuudessa syntyvää arvoa. Elinkaaren arvo (LTV) tarkoittaa kauden aikana saadun tilauskertymän pitkän aikavälin ”bruttoarvoa”. Asiakashankinnan kustannus (CAC) saadaan laskemalla yhteen kautta edeltävän 12 kuukauden myynti- ja markkinointikustannukset (ja siten ottaen huomioon viive markkinoinnista myyntitapaukseen). Baswaren LTV/CAC-luku on korkea, seitsenkertainen kaudella Q3/2018, mikä tarkoittaa, että jokainen myyntiin ja markkinointiin sijoitettu euro tuottaa Baswarelle ajan mittaan seitsemän euroa.

Nämä muodostavat pohjan Baswaren liiketoimintamallille ja kasvustrategialle. Kuten alhaisesta asiakaspoistumasta ja korkeasta LTV/CAC-luvusta käy ilmi, Baswarella on vankka perusta Cloud-liiketoimintansa kasvun edistämiseksi ja markkina-asemaansa vahvistamiseksi. Lue lisää Cloud-mittarit esitysmateriaalista.

Ben Selby,
Sijoittajasuhdejohtaja.

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Basware Commerce Network on maailman suurin, avoin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin jo miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa