Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

 

Tammi-kesäkuussa 2021 EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21 % ja tulos parani 1,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta (0,8 miljoonan euron tulos H1/2021 ja 0,75 miljoonan euron tappio H1/2020). Hyvä tulos oli seurausta liiketoiminnan tuottojen kasvusta ja aiemmin toteutetuista tehostamistoimista.

Konsernin IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.–30.6.2021 olivat 10,5 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa 1.1.–30.6.2020) ja katsauskauden tulos 0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat vahvaa kasvua (25 %) ja olivat 8,7 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa).

Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 6,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 26 prosenttia ja oli 3 799 miljoonaa euroa 30.6.2021 (3 008 miljoonaa euroa 30.6.2020).

Omaisuusarvojen nousu ja uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja

”EAB-konsernin vuoden 2021 alkupuolisko sujui hyvin, ja tarkistimme kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustamme aiempaa positiivisemmaksi. Arvioimme tuolloin, että koko vuoden 2021 tulos on selvästi positiivinen olettaen, että markkinatilanne säilyy ennallaan, kuten se on tähän saakka tehnyt”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack kertoo.

”Tulosparannuksemme johtui sekä hyvästä kulupidosta että liiketoiminnan tuottojen kasvusta. Kulupuolella kahden vuoden ajan määrätietoisesti toteuttamamme tehostamistoimet paransivat kannattavuutta. Organisaatio on nyt selvästi aiempaa virtaviivaisempi, ja entistä suurempi osuus henkilöstöstä toimii suoraan asiakasrajapinnassa tukemassa strategiamme mukaisesti erinomaista asiakaspalvelukokemusta. Samaan aikaan tuottopuolella sekä omaisuusarvojen nousu että erityisesti uusien tuotteiden hyvä myynti kasvattivat tuottoja.”

Alkuvuonna Elite Alfred Berg lanseerasi järjestyksessään toisen uusiutuvan energian pääomarahaston ja kolmannen kiinteistökehitysrahaston. EAB Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky hankkii valmiita tai luvan saaneita rakennusvalmiita aurinko- ja tuulivoimalaitoksia. Kolmas kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky jalostaa tai rakennuttaa nykyaikaisia ja ympäristöystävällisiä toimitila-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Molemmissa rahastoissa pidetään lisäksi erityistä huolta korkeatasoisesta sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta.

Konserni käynnisti keväällä myös kehittyvien markkinoiden osakerahaston, jonka salkkua hoidetaan pohjoismaisessa yhteistyössä Alfred Bergin kanssa. Kehittyvien markkinoiden rahaston myötä Elite Alfred Bergin valikoimasta löytyy nyt oma tuote kaikille keskeisille osakemarkkinoille. UCITS-rahastojen menekki ja sijoitusmenestys jatkuivat hyvänä. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat noin 17 miljoonaa euroa positiiviset.

”Uskon, että suurin vaikuttavuus ja parhaat tulokset niin sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille saadaan ohjaamalla pääomia listatun markkinan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan kestävyysongelmia ja siten estämään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta”, Pasternack sanoo.

Lue lisää: EAB Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1-6/2021.

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.