Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

AAC Clyde Space

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Muut analyysit
27.1.
2022

AAC Clyde Space continues to make progress, although supplier issues constrained Q321.

Muut analyysit
2.6.
2021

AAC Clyde Space has delivered a strong Q121 with revenue growth of 55% and a substantial reduction in EBITDA losses.

Muut analyysit
21.5.
2021

The acquisition of Omnisys Instruments was completed on 30 April 2021.

Muut analyysit
27.11.
2020

AAC Clyde Space rapporterade en omsättning på 27,3 mkr i Q3’20 (14,2), samt EBITDA om -2,2 mkr (-7,9).

Vi har gjort mindre prognosförändringar avseende den underliggande verksamheten efter Q3’20-rapporten. xSPANCION-projektet ingår nu med påverkan på omsättningen 2021 – 2023, dock utan resultateffekter.

Motiverat värde idag uppgår till 3,8-4,0 kr per aktie. Våra prognoser reflekterar nyemissionen, samt de nyligen annonserade förvärven fr o m 2021.

Muut analyysit
20.10.
2020

In recent weeks, AAC Clyde Space has announced agreed deals for two proposed acquisitions, SpaceQuest in the US for SEK75.6m and Hyperion Technologies in the Netherlands for SEK22.8m. Both deals are in line with its strategy, meeting both commercial and technical goals and, importantly, adding US and European manufacturing capacities. We have lowered our revenue estimates for the ongoing business by 15% in FY20 and 3% in FY21 in line with the recent update, but the deals should profitably augment what is still strong organic revenue growth.

Muut analyysit
20.10.
2020

AAC Clyde Space har annonserat två förvärv som utökar produktutbudet, förstärker R&D- samt försäljningsorganisationen, samt bidrar med ett brohuvud på den amerikanska marknaden. Båda förvärven är lönsamma 2020 och bidrar till att ta AAC Clyde Space närmare svarta siffror.

AAC Clyde Space