Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Bilot

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

03.05.2022 - 12:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
30.6.
2022

Bilot Oyj Yhtiötiedote 30.6.2022 kello 15.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.

Bilot Oyj (Bilot) ja Vincit Oyj (Vincit) tiedottivat 28.6.2022 sulautumisen täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen ja hallitusten päättäneen sulautumisen täytäntöönpanosta. Bilot ja Vincit vahvistavat, että sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin ennakoidun mukaisesti 1.7.2022.

Tiedotteet
28.6.
2022

Bilot Oyj Yhtiötiedote 28.6.2022 kello 09.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA.

Bilot Oyj:n (Bilot) ja Vincit Oyj:n (Vincit) hallitukset ovat tänään todenneet 3.2.2022 allekirjoitetun yhdistymissopimuksen ja samana päivänä allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisten sulautumisen täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen ja päättäneet sulautumisen täytäntöönpanosta. Sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2022.

Analyysi
17.6.
2022

Pidimme Bilotin operatiiviset ennusteet ennallaan. Bilotin fuusio Vincitin kanssa toteutuu heinäkuun alussa. Fuusiossa on selvä teollinen logiikka ja uusi kokonaisuus rakentuu Vincitin strategian ympärille. Ennallaan olevaa kokonaisuutta mukaillen järjestely on näkemyksemme mukaan edelleen hyvä molemmille osapuolille, joskin kokonaisuuteen pääsee tällä hetkellä sisään Bilotin kautta paremmalla tuottopotentiaalilla.

Analyytikon kommentti
17.6.
2022

Pidimme Bilotin operatiiviset ennusteet ennallaan. Bilotin fuusio Vincitin kanssa toteutuu heinäkuun alussa. Fuusiossa on selvä teollinen logiikka ja uusi kokonaisuus rakentuu Vincitin strategian ympärille. Ennallaan olevaa kokonaisuutta mukaillen järjestely on näkemyksemme mukaan edelleen hyvä molemmille osapuolille, joskin kokonaisuuteen pääsee tällä hetkellä sisään Bilotin kautta paremmalla tuottopotentiaalilla.

Tiedotteet
6.6.
2022

Bilot Oyj Yhtiötiedote 6.6.2022 kello 9.00

Bilot Oyj:n optio-oikeuksilla 2018 on 2.5.2022-6.5.2022 välisenä aikana merkitty yhteensä 8.750 yhtiön uutta osaketta, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 6.6.2022. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 6.695,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 5.840.355 osaketta.

Tiedotteet
6.5.
2022

Bilot Oyj

Yhtiötiedote 6.5.2022 kello 16.30

Tiedotteet
5.5.
2022

Bilot Oyj  Johtohenkilöiden liiketoimet 05.05.2022 kello 14.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lauri Puolanne

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Bilot Oyj

LEI: 743700HBCMNRT3YQAZ45

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 14410/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-04

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Tiedotteet
4.5.
2022

Bilot Oyj  Johtohenkilöiden liiketoimet 04.05.2022 kello 09.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Vesa Niininen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Bilot Oyj

LEI: 743700HBCMNRT3YQAZ45

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 14125/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Bilot Oyj:n optio-oikeus 2020A

Tiedotteet
4.5.
2022

Bilot Oyj  Johtohenkilöiden liiketoimet 04.05.2022 kello 09.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: G2 Invest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Petri Niemi

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Bilot Oyj

LEI: 743700HBCMNRT3YQAZ45

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 14116/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-02

Kauppapaikka ei sovellu

Tiedotteet
4.5.
2022

Bilot Oyj  Johtohenkilöiden liiketoimet 04.05.2022 kello 09.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jussi Hauru

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Bilot Oyj

LEI: 743700HBCMNRT3YQAZ45

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 14113/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-02

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Bilot Oyj:n optio-oikeus 2020A

Bilot

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas