Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cibus Nordic Real Estate

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

21.07.2022 - 11:00
24.02.2022 - 11:00
17.12.2021 - 16:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
22.7.
2022

Q2-raportti jäi hieman pehmeäksi ja olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita alaspäin. Osakkeen arvostustaso on kurssilaskun myötä painunut historiallisten tasojen alapuolelle, mutta jyrkästi muuttunut korkonäkymä ja vaikeutunut toimintaympäristö huomioiden se ei mielestämme vielä riitä tarjoamaan tarpeeksi houkuttelevaa tuotto/riski-suhdetta.

Analyysi
5.5.
2022

Cibuksen alkuvuosi sujui operatiivisesti odotustemme mukaisesti, mutta raportoitu tulos ylitti ennusteemme positiivisten arvonmuutosten tukemana. Yhtiön arvostus on kurssilaskun myötä järkevöitynyt, mutta erityisen houkuttelevana emme sitä kuitenkaan vielä näe.

Analyysi
1.4.
2022

Cibuksen Tanskan salkkukauppa parantaa selvästi porfolion hajautusta ja tukee hyväksyttävää arvostusta. Mielestämme kasvutarinan hintalappu on edelleen turhan suolainen ja jäämme odottamaan parempaa tuotto/riski-suhdetta.

Analyysi
24.2.
2022

Cibuksen Q4-raportti oli hieman odotuksia vahvempi ja kasvunäkymät säilyvät viime vuoden lopulla nostettuja tavoitteita heijastellen vahvoina. Osakkeen arvostus on viimeisimmän päivityksemme jälkeisen kurssilaskun (-17 %) myötä järkevöitynyt, mutta tuotto/riski-suhde jää korkeaan arvostukseen liittyvistä riskeistä johtuen mielestämme edelleen negatiiviseksi.

Analyysi
16.12.
2021

Cibus on kasvattanut portfoliotaan viime vuosina vauhdilla ja yhtiö on tänä päivänä yksi Pohjoismaiden suurimpia ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöjen omistajia. Vaikka yhtiön kasvunäkymät ovat lähivuosille edelleen hyvät, on osake mielestämme kallis. Nykykurssilla järkevä tuotto-odotus edellyttäisi näkemyksemme mukaan sitä, että yhtiö kykenisi kasvamaan tulevina vuosina osakeantivetoisesti ja että korkea arvostustaso osoittautuisi kestäväksi.

Analyysi
12.11.
2021

Cibuksen Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja myös viimeisimmät hankinnat vaikuttavat omistaja-arvoa luovilta. Yhtiön kasvuambitiot säilyvät vahvoina ja kommenttien perusteella myös Tanskaan laajentuminen on vain ajan kysmys. Vaikka Cibukselle on löydettävissä useita arvostusta tukevia tekijöitä, on osakkeen arvostustaso venytetty mielestämme liian korkeaksi ja tuotto/riski-suhde jää nykykurssilla heikoksi.  

Analyysi
18.8.
2021

Cibuksen Q2-raportti oli isossa kuvassa yllätyksetön ja yhtiö jatkaa totutun varmaa suorittamistaan. Vahvoista näkymistä huolimatta osakkeen arvostus on mielestämme edelleen korkea ja tuotto/riski-suhde uhkaa jäädä nykykurssilla heikoksi.

Analyysi
23.7.
2021

Cibus on tiedottanut Q1:n jälkeen lukuisista hankinnoista ja hankintojen myötä vuotuinen investointitavoite (50-100 MEUR/v) on jo ylitetty. Selvästi kohonneista ennusteistamme huolimatta osakkeen arvostus on korkea ja nykyisellä kurssitasolla tuotto/riski-suhde jää mielestämme heikoksi. 

Analyysi
13.5.
2021

Cibuksen alkuvuosi sujui odotustemme mukaisesti ja yhtiön hankevirta säilyy vahvana. Osakkeen arvostus on viimeisimmän kurssinousun jäljiltä kuitenkin jo korkeahko ja siirrymmekin seuraamaan muuten mallikkasti etenevää sijoittajatarinaa toistaiseksi katsomosta käsin.

Analyysi
8.4.
2021

Odotamme ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöihin kohdistuvan sijoittajakysynnän voimistuvan tulevina vuosina ja ennustamme tämän heijastuvan laskevasti tuottovaatimuksiin, mikä tukee myös Cibuksen arvostusta. Emme ole sisällyttäneet odottamaamme tuottovaatimusten laskua toistaiseksi ennusteisiimme, mutta huomioimme sen sijoitusnäkemyksessämme. 

Cibus Nordic Real Estate

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas