Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Digitalist Group

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
28.6.
2022

Digitalist Group Oyj               Pörssitiedote                    28.6.2022 klo 16:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Digitalist Group Oyj:n rekisteröintiasiakirja on hyväksytty  

Tiedotteet
27.6.
2022


Digitalist Group Oyj               Sisäpiiritieto                      27.6.2022 klo 16:00

Digitalist Group järjestelee rahoitustaan

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group”) on sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 1.200.000 euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.10.2022.

Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Tiedotteet
31.5.
2022


Digitalist Group Oyj               Pörssitiedote                      31.5.2022 klo 18:30

Muutoksia Digitalist Groupin johdossa

Digitalist Group Oyj (”Yhtiö”) ja sen talousjohtaja Mervi Södö ovat sopineet talousjohtajan lopettavan Yhtiön palveluksessa 31.5.2022 lähtien.

Mervi Södö on toiminut Yhtiön palveluksessa vuodesta 2017, väliaikaisena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 17.1.2020 lähtien ja talousjohtajana 26.8.2020 lähtien.

Tiedotteet
29.4.
2022

DIGITALIST GROUP OYJ                         PÖRSSITIEDOTE 29.4.2022 klo: 9:00

 Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2022

Tammikuu- maaliskuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
26.4.
2022


 

Digitalist Group Oyj               Pörssitiedote                    26.4.2022 klo 19:30

DIGITALIST GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 26.4.2022 SEKÄ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET, TARKASTUSVALIOKUNNAN PERUSTAMINEN

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokouksen osallistujat

Yhtiökokouksessa oli edustettuna viisi osakkeenomistajaa, jotka edustivat 472,031,395 osaketta ja ääntä (n. 72,51% kokonaisosake- ja äänimäärästä).

Tiedotteet
1.4.
2022

Digitalist Group Oyj                Pörssitiedote                             1.4.2022 klo 18.00                
        

Digitalist Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Tiedotteet
31.3.
2022

Digitalist Group Oyj   Pörssitiedote   31.3.2022 klo 9:00

Digitalist Group Oyj on julkaissut vuoden 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin yhtiön kotisivuilla alla mainituissa osoitteissa:

Tiedotteet
24.3.
2022

 Digitalist Group Oyj                Sisäpiiritieto                       24.3.2022 klo 12:00

Lainasopimus Turret Oy Ab:n kanssa

Alla mainittuun järjestelyyn liittyen Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on sopinut Turret Oy Ab:n kanssa 500.000 euron lainasta. Laina on markkinaehtoinen ja se erääntyy maksettavaksi 30.4.2023.

Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Yangi AB:tä koskeva järjestely

Tiedotteet
25.2.
2022

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2021

DIGITALIST GROUP OYJ                         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2022 klo: 9:00

DIGITALIST 2021

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
29.12.
2021

Digitalist Group Oyj                  Sisäpiiritieto 29.12.2021 klo 21:00

Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB on solminut lisäsopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2022 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa ja tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.

Digitalist Group