Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Digitalist Group

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
30.4.
2021

      DIGITALIST GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2021 klo: 9:00 

Tammikuu- maaliskuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
20.4.
2021

Digitalist Group Oyj         Pörssitiedote 20.4.2021 klo 20:45

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:        Turret Oy Ab

Asema:        Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nimi:         Ehrnrooth, Paul

Asema:        Hallituksen jäsen

Nimi:         Eriksson, Peter

Asema:        Hallituksen jäsen

__________________________________________________________

Liikkeeseenlaskija:        Digitalist Group Oyj

LEI:        743700AL68PUX6JMS644

Tiedotteet
20.4.
2021

Digitalist Group Oyj         Pörssitiedote 20.4.2021 klo 20:30

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat merkinneet Digitalist Group Oyj:n suunnatut vaihtovelkakirjalainat

Tiedotteet
20.4.
2021

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 20.4.2021 klo 19:30

DIGITALIST GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 20.4.2021 SEKÄ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.        

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Tiedotteet
1.4.
2021

Digitalist Group Oyj             Pörssitiedote                       1.4.2021 klo. 9.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:                                       Turret Oy Ab

Asema:                                   Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nimi:                               Ehrnrooth, Paul

Asema:                            Hallituksen jäsen

Nimi:                               Eriksson, Peter

Tiedotteet
30.3.
2021

Digitalist Group Oyj             Sisäpiiritieto                      30.3.2021 klo 20:30

Tiedotteet
30.3.
2021

Digitalist Group Oyj                                  Pörssitiedote                       30.3.2021 klo. 14.30          

                      
                     

Digitalist Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 20.4.2021 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiöjulkaisu
29.3.
2021
Tiedotteet
29.3.
2021

Digitalist Group Oyj                   Pörssitiedote                      29.3.2021 klo 9:00

Digitalist Group Oyj on julkaissut vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin yhtiön kotisivuilla alla mainituissa osoitteissa:

Tiedotteet
26.2.
2021

DIGITALIST GROUP OYJ    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    26.2.2021 KLO. 9.00

DIGITALIST 2020

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

Digitalist Group