Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Digitalist Group

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
26.8.
2020

Digitalist Group Oyj              Pörssitiedote                  26.8.2020 klo 08:30

Mervi Södö on nimitetty Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi.

Tiedotteet
22.7.
2020

Digitalist Group Oyj              Sisäpiiritieto                      22.7.2020 klo 09:00

Järjestely

Tiedotteet
25.6.
2020

Digitalist Group Oyj           Pörssitiedote          25.06.2020 klo 14:00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:                                       Turret Oy Ab

Asema:                                   Lähipiiriin kuuluva henkilö

  Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nimi:                                    Ehrnrooth, Paul

Asema:                                 Hallituksen jäsen

Nimi:                                    Eriksson, Peter

Tiedotteet
24.6.
2020

Digitalist Group Oyj              Pörssitiedote                      24.6.2020 klo 18:00

Helena Nordenfelt on nimitetty Digitalist Group Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.8.2020 alkaen. Helena Nordenfelt on vuodesta 2010 alkaen toiminut Digitalist Sweden AB:ssä eri johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Digitalist Sweden AB:ssä tehtävässä Head of Employee Experince.

DIGITALIST GROUP OYJ

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

Tiedotteet
5.6.
2020

Digitalist Group Oyj              Pörssitiedote                      5.6.2020 klo 10:30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkon-giin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

  

Finanssivalvonta on hyväksynyt Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja"). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Tiedotteet
1.6.
2020

 Digitalist Group Oyj           Pörssitiedote          01.06.2020 klo 17:00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:                                       Turret Oy Ab

Asema:                                   Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nimi:                               Ehrnrooth, Paul

Asema:                            Hallituksen jäsen

Nimi:                               Eriksson, Peter

Asema:                            Hallituksen jäsen

Tiedotteet
29.5.
2020

Digitalist Group Oyj                             Pörssitiedote                     29.5.2020 klo 09:00

Tammikuu - maaliskuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
30.4.
2020

Digitalist Group Oyj              Pörssitiedote                     30.4.2020 klo 15:30

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) tytäryhtiö Digitalist Finland Oy on sopinut Nordea Bank Oyj:n kanssa 2,0 miljoonan euron lainan maksuohjelman muuttamisesta. Uuden maksuohjelman mukaan laina-aikaa jatketaan kahdella vuodella 4/2025 saakka ja lyhennysten alkamisesta 4/2021 alkaen.

Tiedotteet
16.4.
2020

Digitalist Group Oyj                             Pörssitiedote                      16.4.2020 klo 09:15


Ulrika Mengshoel Wedelin on nimitetty Digitalist Group Oyj:n (”Yhtiö”) johtoryhmän jäseneksi 15.4.2020 alkaen. Ulrika Mengshoel Wedelin on vuodesta 2012 alkaen toiminut Digitalist Sweden AB:ssä eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Digitalist Sweden AB:ssä tehtävässä Head of Operations.

DIGITALIST GROUP OYJ

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Tiedotteet
15.4.
2020

Digitalist Group Oyj            Pörssitiedote                      15.4.2020 klo 17:00


Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt valita Andreas Rosenlewin hallituksen puheenjohtajaksi ja Esa Matikaisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallitus päätti lakkauttaa toistaiseksi Yhtiön hallituksen valiokunnat. Aiemmin Yhtiön hallituksella on ollut tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Digitalist Group

Digitalist Group (Ixonos)

Digitalist Group on luova teknologiayhtiö, joka tarjoaa luovia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja valikoiduilla liiketoiminta-alueilla toimiville asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi. Teemme innovatiivisista unelmista totta ylivertaisella suunnittelulla ja moitteettomalla teknisellä toteutuksella.