Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Digitalist Group

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
26.2.
2021

DIGITALIST GROUP OYJ    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    26.2.2021 KLO. 9.00

DIGITALIST 2020

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
18.2.
2021

Digitalist Group Oyj         Pörssitiedote                18.2.2021 klo 20:00

Digitalist Group Oyj (”Yhtiö”) on päättänyt aikaistaa tilikauden 2020 tilinpäätöksen julkistamispäivää. Tilinpäätös vuodelta 2020 oli tarkoitus julkistaa 31.3.2021. Uusi julkistamispäivä on 29.3.2021.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, [email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotteet
25.1.
2021

Digitalist Group Oyj              Sisäpiiritieto                      25.1.2021 klo 19:00

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on 25.1.2021 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.

Tiedotteet
23.12.
2020

Digitalist Group Oyj                  Sisäpiiritieto                      23.12.2020 klo 10:45

  

Tiedotteet
23.12.
2020

Digitalist Group Oyj              Sisäpiiritieto                      23.12.2020 klo 10:30

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group” tai “Yhtiö”) on solminut yhdessä konserniinsa kuuluvan Ticknovate Limited:in kanssa Ticknovate Saas -palvelusopimuksen (”Sopimus”) ForSea AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Yhtiö arvioi Sopimuksen arvoksi noin 1,9 miljoonaa euroa.  

Tiedotteet
17.12.
2020

Digitalist Group Oyj           Pörssitiedote          17.12.2020 klo 13:30

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:                                       Inowat AB

Asema:                                   Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nimi:                               Ulrika Mengshoel Wedelin

Asema:                            Muu ylin johto

__________________________________________________________

Tiedotteet
17.12.
2020

Digitalist Group Oyj                  Sisäpiiritieto                     17.12.2020 klo 9:55

Digitalist Sweden AB:n vähemmistöosuuden myynti

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt yritysjärjestelyn (”Järjestely”), jossa Yhtiö muun ohessa myy yhteensä 30 prosenttia Digitalist Sweden AB:n osakekannasta kolmelle eri Digitalist Sweden AB:n johtohenkilön (”Johtohenkilö”) omistamille omistusyhtiöille (erikseen ”Ostaja”, yhdessä ”Ostajat”), 10 prosenttia kullekin Ostajalle.

Tiedotteet
22.10.
2020

Digitalist Group Oyj          Pörssitiedote         22.10.2020 klo 9:15

Digitalist Group Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 perjantaina 26.2.2021.

Digitalist Groupin tilinpäätös 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla keskiviikkona 31.3.2021.

Digitalist Groupin taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2021 on seuraava:

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2021 perjantaina 30.4.2021

Puolivuosikatsaus 1-6/2021 perjantaina 27.8.2021

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2021 perjantaina 29.10.2021

Tiedotteet
22.10.
2020

 DIGITALIST GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2020 klo: 9:00 

Heinä - Syyskuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

Tiedotteet
26.8.
2020

      Digitalist Group Oyj                                  Pörssitiedote                      26.8.2020 klo 09:00

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2020

DIGITALIST 2020 – POIKKEUKSELLINEN KEVÄT

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

Digitalist Group

Digitalist Group (Ixonos)

Digitalist Group on luova teknologiayhtiö, joka tarjoaa luovia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja valikoiduilla liiketoiminta-alueilla toimiville asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi. Teemme innovatiivisista unelmista totta ylivertaisella suunnittelulla ja moitteettomalla teknisellä toteutuksella.