Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Dovre Group

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

25
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
15.12.
2020

Dovre Group Oyj                  Pörssitiedote                        15.12.2020 klo 9.10

SaraRasa laajentaa tuotantoaan Indonesiassa

Dovre Groupin oman pääoman ehtoisen sijoituksen (omistusosuus 19,86 %) SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö PT SaraRasa Biomass (Yhtiö) on päättänyt laajentaa tuotantoaan tehdaslokaatiossaan Surabayassa.

Tiedotteet
27.11.
2020

Dovre Group Oyj                                      Pörssitiedote                       27.11.2020 klo 9.00

DOVRE GROUP OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

Dovre Group Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 torstaina 25.2.2021. Vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 11.

Yhtiö julkistaa vuoden 2021 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Tiedotteet
19.11.
2020

Dovre Group Oyj                        Johdon liiketoimet                  19.11.2020 klo 11.00


Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo, Ilari

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koskelo, Ilari
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj
LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20201119093151_2

____________________________________________

Tiedotteet
27.10.
2020

Dovre Group Oyj                       Pörssitiedote                27.10.2020 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2020

Dovren tammi-syyskuun liikevaihto oli 59,7 (59,8) milj. euroa ja liiketulos oli 1,8 (2,0) milj. euroa. Q3:n liikevaihto oli 16,5 (21,6) milj. euroa ja liiketulos 0,6 (1,5) milj. euroa.

Tiedotteet
26.10.
2020

Dovre Group Oyj                                                          Pörssitiedote                                                     26.10.2020 klo 19.00

Dovre Group Oyj:n osingonmaksu

Dovre Group Oyj:n hallitus on päättänyt tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella jakaa osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.11.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.11.2020.

Tiedotteet
25.9.
2020

Dovre Group Oyj                    Pörssitiedote                               25.9.2020 klo 13.00

Dovre Group nimittää uuden talousjohtajan

Dovre Group on nimittänyt KTM Sirpa Haaviston uudeksi talousjohtajaksi 1.10.2020 alkaen.

Tiedotteet
27.8.
2020

Dovre Group Oyj                  Suurimmat osakkeenomistajat                   27.08.2020 klo 17.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY

Dovre Group Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Tiedotteet
28.7.
2020

Dovre Group Oyj                                    Puolivuosikatsaus                                 28.7.2020 klo 8.45

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Liikevaihto kasvoi 13 % ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2020

Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–kesäkuu 2020

Tiedotteet
7.7.
2020


Dovre Group Oyj                    Pörssitiedote                                                                                         7.7.2020 klo 9.00

Dovre Groupin talousjohtaja jättää tehtävänsä

Dovre Groupin talousjohtaja Mari Paski on jättänyt yhtiölle eroilmoituksen. Hän jättää tehtävänsä lokakuun alkuun mennessä. Osana prosessia Dovre Group on päättänyt tutkia talous- ja konsernihallinnon uudelleenallokointia Norjan ja Suomen välillä.

Tiedotteet
29.5.
2020

Dovre Group Oyj                        Johdon liiketoimet                  29.5.2020 klo 14.00

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo Ilari

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koskelo, Ilari
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj
LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20200529112240_2

____________________________________________

Dovre Group

Dovre

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).