Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Elecster

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
9.9.
2021

ELECSTER OYJ        PÖRSSITIEDOTE    09.09.2021 klo 13.30

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

 

Elecster Oyj on vastaanottanut 09.09.2021 arvopaperimarkkinalain mukaisen Elecster Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Irma Halosen kuolinpesältä.

Ilmoituksen mukaan Irma Inkeri Halosen osakkeet ovat siirtyneet Irma Halosen kuolinpesälle. Kuolinpesälle siirtyneet osakkeet: 3700 A-osaketta, joka on 0,10 prosenttia kaikista osakkeista

Tiedotteet
12.8.
2021

 

ELECSTER OYJ                 PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2021 KLO 8:40

 

ELECSTERIN ALKUVUOSI PETTYMYS, ODOTAMME KÄÄNNETTÄ LOPPUVUODELLE

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 16,4 MEUR (1-6/2020: 20,1 MEUR)
  • Liikevoitto 0,1 MEUR (2,1 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (2,2 MEUR)
  • Tulos/osake -0,02 EUR (0,45 EUR)
  • Omavaraisuusaste 50,2 % (49,7 %)

Huhti-kesäkuu:

Tiedotteet
12.5.
2021

ELECSTER OYJ                 OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2021 KLO 11:00


KORJAUS ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN 1.1. - 31.3.2021             


Korjataan 12.5.2021 klo 08:30 julkaistua Elecster -konsernin osavuosikatsausta lisäämällä puuttuva liite.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980


JAKELU:

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


Liite

Tiedotteet
12.5.
2021

 

ELECSTER OYJ                 OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2021 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

ELECSTERILLÄ ODOTUSTEN MUKAINEN ALKUVUOSI

YHTEENVETO

  • Liikevaihto 7,9 MEUR (1-3/2020: 9,2 MEUR)
  • Liikevoitto 0,5 MEUR (0,8 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (1,2 MEUR)
  • Tulos/osake 0,09 EUR (0,26 EUR)
  • Omavaraisuusaste 54,0 % (51,6 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tiedotteet
27.4.
2021

 

ELECSTER OYJ                PÖRSSITIEDOTE 27.4.2021 KLO 14:20

 

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 27.4.2021 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,28 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja maksupäivä 6.5.2021.

Tiedotteet
1.4.
2021

ELECSTER OYJ             PÖRSSITIEDOTE (LIPUTUSILMOITUS)
1.4.2021 klo 13:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA (korjaus 30.3.2021 annettuun tiedotteeseen)

Tällä tiedotteella korjataan tummennetut kohdat alla olevassa taulukossa.

Elecster Oyj on 30.03.2021 vastaanottanut Jukka Halosen ja Irma Halosen AML 9 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset.  

Yhtiöjulkaisu
31.3.
2021
Tiedotteet
31.3.
2021

ELECSTER OYJ                  PÖRSSITIEDOTE 31.3.2021 klo 8:30

ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI 2020 JULKAISTU

Tiedotteet
30.3.
2021

ELECSTER OYJ             PÖRSSITIEDOTE (LIPUTUSILMOITUS)
30.03.2021 klo 14:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Elecster Oyj on tänään 30.03.2021 vastaanottanut Jukka Halosen ja Irma Halosen AML 9 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset.  

Jukka Halosen prosenttiosuus osakkeista on ilmoituksen mukaan
11,49 % ja äänistä 19,74 %. Vastaavasti Irma Halosen osuus on ilmoituksen mukaan
0,00 % sekä osakkeista että äänistä.

Tiedotteet
22.3.
2021

ELECSTER OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE 22.03.2021 KLO 09:00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elecster Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan kaupungissa, osoitteessa Sontulantie 382.

Elecster