Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Harvia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
28.5.
2023

Harvian näkymät ovat mielestämme lähivuosille edelleen hyvät, sen kassavirran luonti on vahvaa ja tase antaa mahdollisuuksia korkeampaan osingonjakoon ja/tai yritysostoihin. Emme ole tehneet ennustemuutoksia tässä raportissa. 

Analyysi
5.5.
2023

Harvian Q1-tulos oli odotuksiamme parempi hieman paremman liikevaihdon sekä erityisesti vahvan marginaalin ansiosta. Hyvä marginaalikehitys ajoi myös ennusteitamme jälleen korkeammalle, liikevoittotasolla 5-7 %. Näemme kuitenkin yhtiön tämän vuoden arvostustason jo korkeana ja ensi vuoden neutraalimpana. Uskomme yhtiön jatkavan hyvää tulosta ja kassavirtaa ja tuloskehityksen kääntyvän nousuun Q4:llä. 

Analyysi
10.2.
2023

Harvian Q4-tulos oli ennusteitamme parempi vahvan marginaalin ansiosta ja olemme jälleen nostaneet marginaalioletuksiamme, joka nosti tulosennusteita 1-3 % vuosille 2023-24. Yhtiö ei anna ohjeistusta ja mielestämme kommentit kysynnästä sisälsivät sekä hyviä että huonoja elementtejä. 

Analyysi
19.12.
2022

Harvian kurssin voimakas nousu Q3-raportin jälkeen on korjannut mielestämme osakkeen selkeän aliarvostuksen. Näemme osakkeen tuotto-odotuksen kuitenkin olevan yli 10 % sekä lyhyellä että pidemmällä horisontilla. Tämä muodostuu lähinnä tuloskasvusta ja osingoista, arvostuksen korjattua mielestämme oikealle tasolle. 

Analyysi
4.11.
2022

Harvian Q3 liikevaihto laski selvästi odotuksia enemmän, mutta marginaali oli siihen nähden vahva ja markkinaosuudet paranivat. Nämä kertovat mielestämme yhtiön laadusta ja lupaavat hyvää jatkoa ajatellen, kun kysyntä aikanaan toipuu. Tulevat kvartaalit tulevat olemaan yhtiölle vaikeita, mutta arvostus on edullinen ensi vuoden luvuilla (EV/EBIT 10x) ottaen huomioon yhtiö laatu ja potentiaali. Tuotto-odotus on siten edelleen korkea. 

Analyysi
11.10.
2022

Olemme tänään lisänneet omistustamme Harviassa 3,2 %-yksiköllä, jonka myötä osakkeen paino Mallisalkussa nousi 5,1 %:iin. Avasimme rivin Harviassa alun perin kuluvan vuoden helmikuussa, jolloin totesimme, ettei ajoituksemme välttämättä ole optimaalinen. Tämä osoittautui todeksi katastrofaalisella tavalla, sillä pian oston jälkeen Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, jonka lisäksi kiihtynyt inflaatio ja siitä seurannut korkojen voimakas nousu sekä heikentynyt talouskasvunäkymä on runnellut osaketta voimalla.

Analyysi
9.9.
2022

Harvia on alansa johtava yhtiö, jolla on selkeitä kilpailuetuja. Tämä mahdollistaa hyvän pääoman tuoton ja arvonluonnin, jonka lisäksi yhtiön pääoman allokointi yritysostoihin on ollut onnistunutta. Tulevat kvartaalit ovat ennusteidemme mukaan Harvialle vaikeita, kun liikevaihto ja tulos laskevat, mutta arvostus ensi vuodenkin luvuilla edullinen (EV/EBIT alle 10x).

Analyysi
11.8.
2022

Harvian Q2 luvut olivat kerrottu jo ennakkoon, eikä markkinakommenteissakaan ollut merkittäviä uutisia. Ne olivat tosin odotetusti aiempaa varovaisempia, joskin edelleen melko positiivisia. Näemme kysynnän normalisoitumisen korona-ajan jälkeen pitävän Harvian tuloksen laskutrendillä H222 ja 2023. Ensi vuoden kertoimet (esim. EV/EBIT 12x) ovat kuitenkin maltillisia heikollakin tuloksella ja tukevat osakkeen positiivista tuotto-odotusta. Olemme laskeneet tulosennusteitamme 20-25 % vuosille 2023-24.

Analyysi
20.7.
2022

Aikaistetun kysynnän hiipuminen yhdessä Venäjän hyökkäyssodan epäsuorien vaikutuksien kanssa antaa Harvialle aikaisempia odotuksiamme enemmän vastatuulta. Yhtiön antamien ennakkotietojen perusteella leikkasimme selvästi ennusteitamme.

Analyysi
6.5.
2022

Harvian Q1 raportti oli lukujen valossa aavistuksen odotuksiamme vahvempi, mutta kustannusinflaatioon ja materiaalien sekä komponenttien saatavuuteen liittyvien huolien vuoksi teimme ennusteisiimme pieniä negatiivisia tarkennuksia.

Harvia

ipo