Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Heeros

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
9.6.
2022

Heeros päivitti strategiansa ja antoi uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet. Taimer-yrityskaupalla laajentuneen tarjonnan tuella yhtiöstä on mielestämme edellytykset kuoriutua mielenkiintoinen kasvutarina tulevina vuosina. Nostimme lähivuosien ennusteitamme, mutta kasvatimme vastaavasti tuottovaatimustamme ennusteriskien kasvua heijastellen. Ennustamamme kasvun toteutuessa osakkeen arvostus näyttää yhtiön profiili huomioiden houkuttelevalta (2024e oik. EV/EBIT 13x, EV/S 1,4x).

Analyysi
22.4.
2022

Heeroksen Q1 sujui yrityskaupan tukemana vahvan, mutta lievästi odotuksistamme jääneen kasvun merkeissä. Tikon-poistuman väliaikainen kasvupiriste vaikuttaa olleen raportin valossa odotuksiamme suurempi, mikä nostattaa meissä huolen yhtiön kasvunäkymän heikentymisestä. Lisäsimme katsauksen pohjalta ennusteisiimme selvää varovaisuutta. Madaltuneella kasvun ja kannattavuuden profiililla osakkeen arvostus (2022e EV/S 2,2x) näyttäytyy turhan kireänä.

Analyysi
4.2.
2022

Heeroksen Q4-luvut olivat odotuksiamme paremmat ja vähensivät lyhyen tähtäimen epävarmuutta yhtiön kasvun vahvistumisesta.

Analyysi
27.12.
2021

Heeroksen kasvutarina on ollut viime vuodet suvantovaiheessa kasvun jämähdettyä vuositasolla vain muutamien prosenttien tuntumaan. Myynnin vahvana jatkuva trendi ja Taimer-yritysoston avaamat kasvupolut ovat kuitenkin antaneet merkkejä tilanteen kääntymisestä. Kasvun piristyessä ennusteidemme mukaisesti yli 10 %:n vuositasolle on osakkeen arvostus jo hyvin houkutteleva (2022e: EV/S 2,2x). Kaipaamme kuitenkin edelleen lisää luottamusta yhtiön tulevan kasvuvauhdin tasoon ja sen vaatimien kasvupanosten suuruuteen.

Analyysi
16.11.
2021

Heeros tiedotti ostavansa toiminnanohjausjärjestelmiä kehittävän Taimerin. Pidämme kauppaa sen selkeän teollisen logiikan myötä toimivana, vaikka se tehtiinkin selvästi Heerosta korkeammalla arvostuksella.

Analyysi
21.10.
2021

Heeroksen kasvu jatkoi Q3:n aikana paranevalla trendillä, joskin odotimme kasvun vahvistuvan enemmän. Laskimme kasvuennusteitamme varovaisemmiksi, mutta myynnin hyvä veto ja kesän sopimusten siirtyminen laskutukseen pienentävät lyhyen tähtäimen ennusteriskejä.

Analyysi
7.10.
2021

Heeroksen asiakashankinnan veto on jatkunut hyvänä jo kolmen neljänneksen ajan, mutta kasvuluvuissa tästä on nähty vasta pieniä viitteitä. Ennusteriskit ovat edelleen koholla, sillä yhtiön kasvu ja kannattavuus ovat jääneet alkuvuoden aikana myyntimäärien perusteella muodostamistamme ennusteista.

Analyysi
11.8.
2021

Q2-tuloksen julkaisseen taloushallinnon ohjelmistoja kehittävän Heeroksen lyhyen tähtäimen kasvu on jäänyt odotuksistamme. Asiakashankinnan hyvänä jatkunut veto lisäsi kuitenkin luottamustamme loppuvuonna piristyvään ja lähivuosina jatkuvaan kasvuun. Muutaman vuoden päähän katsottaessa ja kasvuun luottaen osakkeen arvostus (2023e oik. EV/EBIT 13x) tarjoaa mielestämme riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen. 

Analyysi
30.6.
2021

Heeros on pääasiassa Suomessa toimiva SaaS-ohjelmistoyhtiö, jonka modulaarinen tuoteperhe kattaa pk-yritysten kaikki keskeiset taloushallinnon prosessit. Nopeasta kannattavuuden käänteestä huolimatta yhtiöltä odotetaan vielä vahvempia merkkejä kasvun piristymisestä, jotta se voisi saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa.

Analyysi
22.4.
2021

Heeroksen Q1:n operatiiviset luvut olivat hieman odotuksiamme heikommat. Kunnianhimoisen strategian tavoitteisiin pääsemiseksi Heeroksen pitäisi näyttää merkkejä piristyvästä kasvusta. Lähivuosina luottamustamme yhtiön kasvuun parantaa transaktiotuottojen orastava elpyminen sekä positiiviset merkit uusmyynnin puolelta. Tämä huomioiden muutaman vuoden päähän tarkasteltuna nykyinen arvostustaso (2023e oik. EV/EBIT 15x) tarjoaa sijoittajalle mielestämme riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Heeros

ipo