Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pihlajalinna

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
21.2.
2021

Pihlajalinnan Q4 tulos sekä 2021 ohjeistus ylittivät odotuksemme ja nostimme tuloskasvuennusteitamme. Yhtiön positiivisen tuloskehityksen taustalla on ollut yksityisen puolen toimipisteverkoston selvästi parantunut kannattavuus. Kehitys hajauttaa samalla yhtiön asiakasriskiä, sillä tulos ei ole enää yhtä vahvasti riippuvainen kuntien kokonaisulkoistuksista, joiden pitkän ajan näkymät ovat epävarmat nykyisen sote-paketin puitteissa. 

Inderes analyysi
4.11.
2020

Pihlajalinnan Q3 ylitti odotuksemme ja kannattavuus elpyi lähelle vahvaa vertailukautta. Näkymä säilyi kuitenkin sumeana koronan toisen aallon nostaessa päätään ja olemme laskeneet hieman 2021 ennusteitamme. Nykyinen sote-uudistus väijyy yhtiölle tärkeiden kokonaisulkoistusten osalta peikkona horisontissa, mutta mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde nousee jo riittävän houkuttelevaksi huomioiden laskenut osakekurssi. 

Inderes analyysi
29.9.
2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti tiistaina markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä. Esitys tuli meille, yhtiölle itselleen ja osakemarkkinoille yllätyksenä, ja tämä oli vasta 5. kieltoesitys viraston yli 20 vuotta kestäneessä historiassa. Yrityskaupan käsittely siirtyy nyt markkinaoikeudelle, jonka on annettava ratkaisunsa 3 kk kuluessa. Vaikka tiedote oli vasta KKV:n esitys (ei siis päätös kaupan kieltämisestä), lensi pinnojen väliin iso keppi ja kaupan toteutumisen todennäköisyydet laskivat arviomme mukaan lähes sadasta lähes nollaan.

Inderes analyysi
18.8.
2020

Pihlajalinnan Q2 jäi odotustemme alapuolelle sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta ja laskimme tästä johtuen myös lähivuosien tulosennusteitamme. Toistamme kuitenkin tavoitehintamme ja suosituksemme, sillä pidämme hyvin todennäköisenä, että Mehiläisen tekemä julkinen ostotarjous (16,0 euroa per osake) toteutuu kuluvan syksyn aikana. Pihlajalinnan käypä arvo itsenäisenä yhtiönä on mielestämme selvästi nykykurssin alapuolella, joten näemme osakkeessa merkittävää laskupotentiaalia, mikäli Mehiläisen ostotarjous ei jostain syystä toteutuisikaan.

Inderes analyysi
12.5.
2020

Pihlajalinnan Q1-liikevaihto ja kannattavuus osuivat lähelle odotuksiamme. Pidämme hyvin todennäköisenä, että Mehiläisen tekemä julkinen ostotarjous (tarjousvastike 16,0 euroa per osake) toteutuu Q3’20 ja osakkeella on tähän tasoon 8 %:n nosuvara. Pihlajalinnan käypä arvo on mielestämme selvästi nykykurssin alapuolella, joten näemme osakkeessa laskupotentiaalia, mikäli Mehiläisen ostotarjous ei jostain yllättävästä syystä toteutuisikaan

Inderes analyysi
8.4.
2020

Pihlajalinnan osake laski koronakriisin keskellä selvästi Mehiläisen tekemän julkisen ostotarjouksen (16,0 euroa per osake) alapuolelle, mikä avasi mielestämme oivan ostopaikan pari viikkoa sitten. Osake on nyt palautunut lähemmäs tarjousvastiketta ja suositusmuutoksemme heijastelee puhtaasti kurssinousun takia kaventunutta tuottopotentiaalia. Pidämme hyvin todennäköisenä, että ostotarjous toteutuu suunnitelman mukaan Q3’20, joten sijoittajille on tarjolla vielä 9 %:n nousupotentiaali tarjousvastikkeeseen nähden.

Inderes analyysi
30.3.
2020

Pihlajalinna perui koronaviruksen takia 2020-ohjeistuksensa. Tällä ei ole vaikutusta tavoitehintaamme, mikä heijastelee Mehiläisen tekemää julkista ostotarjousta Pihlajalinnasta (16,0 euroa per osake). Vaikka yrityskaupan läpimeno ei ole 100 % varmaa, uskomme sen toteutuvan hyvin suurella todennäköisyydellä. Osakkeesta on tarjolla houkutteleva 22 %:n tuotto, jos/kun ostotarjous toteutuu. Jos ostotarjous ei toteudu, näemme osakkeessa selvää laskupainetta, sillä näkemyksemme Pihlajalinnan käyvästä arvosta on selvästi nykyisen kurssitason alapuolella.

Inderes analyysi
17.2.
2020

Pihlajalinnan Q4 oli odotuksiamme heikompi. Tulosraportit jäävät kuitenkin tällä hetkellä sivurooliin, sillä Pihlajalinnasta on käynnissä Mehiläisen tekemä ostotarjous (16,0 euroa per osake). Ostotarjous on mielestämme Pihlajalinnan omistajien kannalta hyvä ja myös Pihlajalinnan hallitus suosittelee sen hyväksymistä. Pidämme todennäköisenä, että tarjous menee läpi, mutta se tapahtuu arviomme mukaan vasta Q3’20.

Inderes analyysi
5.11.
2019

Pihlajalinna tiedotti tiistaina Q3-tuloksen yhteydessä, että sen kilpailija Mehiläinen on tehnyt julkisen ostotarjouksen yhtiön kaikista osakkeista. Tarjousvastike on 16,0 euroa per osake, mikä arvottaa Pihlajalinnan osakekannan 362 MEUR:oon. Mielestämme ostotarjous on Pihlajalinnan omistajien kannalta erittäin hyvä ja kilpailevan tarjouksen mahdollisuus pieni, minkä takia pidämme sen läpimenoa todennäköisenä. Koska Pihlajalinnan osake nousi jo aivan tarjousvastikkeen tasolle, voi omistaja mielestämme rahastaa ostotarjouksen hyödyt jo nyt.

Inderes analyysi
18.8.
2019

Pihlajalinnan Q2 jäi odotustemme alapuolelle liikevaihdon ja tuloksen osalta. Teimme ennusteisiimme sekä tämän että lähivuosien osalta negatiivisia muutoksia ja laskemme näin tavoitehintaamme. Yhtiön käynnistämä 17 MEUR:n tehostamisohjelma tarjoaa merkittävät tulosparannusmahdollisuudet lähivuosille, ja ohjelman pitää onnistua osakkeen korkeamman kurssitason perustelemiseksi.

Pihlajalinna

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea.