Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Reka Industrial

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.1.
2021

Käsityksemme mukaan yhtiön kysyntäkuva on säilynyt hyvänä. Olemme huomioineet ennusteissamme käynnissä olevan investoinnin, joka tuo tuntuvaa lisäkapasiteettia hyvän kysyntänäkymän omaavalle tuulivoiman rakentamisen markkinalle. Ennusteiden noususta huolimatta yhtiön arvostus on edelleen korkea, mikä yhdessä korkean velkaantuneisuuden kanssa pitää riski/tuotto-suhteen mielestämme heikkona.

Analyytikon kommentti
22.1.
2021

Nostamme Reka Industrialin tavoitehinnan 2,8 euroon (aik. 2,5 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Käsityksemme mukaan yhtiön kysyntäkuva on säilynyt hyvänä.

Tiedotteet
18.12.
2020

Tämä tiedote korvaa Reka Industrial Oyj 18.12.2020 klo 13:00 lähettämän pörssitiedotteen, jossa oli väärä ajankohta vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisulle.

Alla Reka Industrial Oyj:n korjattu taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2021.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020                    25.2.2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020           vko 10/2021, viimeistään 10.3.2021

Liiketoimintakatsaus Q1/2021                           22.4.2021

Tiedotteet
18.12.
2020

Reka Industrial Oyj julkaisee taloudellisen informaationsa vuonna 2021 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020                    25.2.2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020           vko 10/2020, viimeistään 10.3.2021

Liiketoimintakatsaus Q1/2021                           22.4.2021

Puolivuosikatsaus H1/2021                                 5.8.2021

Liiketoimintakatsaus Q1-Q3/2021                    21.10.2021

Tiedotteet
15.12.
2020

Reka Industrial Oyj on luovuttanut ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2020 päätösten mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille kaudelta 24.6.2020-24.11.2020 yhteensä 2 777 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta.

Osakkeet luovutettiin osana hallituksen vuosi- ja tulospalkkioita. 1 186 osaketta maksettiin osana hallituksen vuosipalkkiota ja 1 591 osaketta osana tulospalkkiota.

Tiedotteet
26.11.
2020

Neo Industrial Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 24.11.2020 päätti muuttaa yhtiön toiminimen Reka Industrial Oyj:ksi, englanniksi Reka Industrial Plc. Nimenmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 26.11.2020.

Tiedotteet
24.11.
2020

Neo Industrial Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 24.11.2020 Hyvinkäällä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:n momenttia seuraavasti:

1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n momenttia seuraavasti:

Tiedotteet
13.11.
2020

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Inderes analyysi
23.10.
2020

Neo Industrialin Q3-luvut olivat kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja yhtiö toisti aiemman ohjeistuksensa odotuksiemme mukaisesti. Nostimme lähivuosien ennusteitamme hieman kumitoimialan näkymien vahvistuttua odotuksiamme ripeämmin.

Reka Industrial

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Reka Industrial

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.