Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rovio

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
29.10.
2021

Rovion Q3-tulos ylitti selvästi odotuksemme yhtiön peliportfolion yltäessä hyvään kasvuun pienemmistä käyttäjähankintapanostuksista huolimatta. Lähivuosien ennusteisiimme emme kuitenkaan tehneet Q3-raportin pohjalta merkittäviä muutoksia ja odotamme tulevien pelien ylösajon rasittavan Rovion kannattavuutta. Ruby Gamesin ja uusien kasvupelien avulla Rovion liikevaihto kääntyy ennusteessamme ensi vuodesta voimakkaampaan kasvuun, johon peilattuna osakkeen arvostus näyttää edelleen maltilliselta.

Inderes analyysi
27.9.
2021

Rovio järjesti perjantaina analyytikkotapaamisen, jossa käytiin läpi yhtiön peliportfolion kolmannen vuosineljänneksen kuulumisia sekä Ruby Games -yritysostoa. Olemme tehneet analyytikkotapaamisen pohjalta tarkennuksia pelikohtaisiin ennusteisiimme. Kokonaisuutena tarkistimme Rovion uudempien pelien (STM, DFH) osalta ennusteita alaspäin, mitä kärkipelien odotuksiamme vakaampi suoritus ja pienemmät käyttäjähankinnan kulut paikkaavat.

Inderes analyysi
13.8.
2021

Rovion kärkipelit jatkoivat tasaista suorittamista Q2:lla, mikä osaltaan paikkasi uuden Darkfire Heroes -pelin pehmeyttä. Suhtaudumme alustavasti myönteisesti Rovion Ruby Games -hankintaan, joka laajentaa yhtiön peliportfoliota ja tarjoaa samalla uuden kanavan käyttäjähankintaan. Yritysoston ja uusien kasvupelien avulla Rovion liikevaihto kääntyy ensi vuodesta selvemmin kasvu-uralle, minkä arvioimme korjaavan myös osakkeen matalalta näyttävää arvostusta.

Inderes analyysi
18.5.
2021

Rovion Q1-tulos osoitti, että yhtiön kärkipelit ovat edelleen hyvässä iskussa ja tarjoavat yhdessä vahvan taseen kanssa hyvän perustan uusien menestyspelien luomiseen ja yritysostoihin. Rovion peliportfolioon on tänä vuonna kuoriutumassa uusia kasvupelejä, joiden arvioimme kääntävän yhtiön liikevaihdon ensi vuonna kasvu-uralle. Samaan aikaan osakkeeseen ladatut kasvuodotukset ovat maltillisia, jolloin kasvunäkymän kirkastuessa sekä arvostuskertoimissa että ennusteissa olisi nousupotentiaalia.

Inderes analyysi
30.4.
2021

Rovion kärkipeleillä oli alkuvuodesta positiivinen vire päällä. Samaan aikaan yhtiön portfolioon on kuoriutumassa uusia kasvupelejä, joiden avulla arvioimme yhtiön liikevaihdon kääntyvän ensi vuonna kasvu-uralle. Osakkeen arvostuksen valossa odotukset yhtiötä kohtaan ovat yhä maltillisia ja pidämme tuotto/riski-suhdetta edelleen houkuttelevana.

Inderes analyysi
1.3.
2021

Rovion nykyinen vakaa peliportfolio, vahva tase ja hyvä kassavirta antavat yhtiölle hyvät edellytykset uusien menestyspelien luomiseen ja yritysostoihin, joilla kääntää liikevaihto takaisin kasvu-uralle. Samaan aikaan osakkeeseen ladatut kasvuodotukset ovat maltillisia, jolloin kasvunäkymän kirkastuessa sekä arvostuskertoimissa että ennusteissa olisi nousupotentiaalia. Matala arvostus rajaa osaltaan myös osakkeen laskuvaraa skenaariossa, jossa seuraavat pelijulkaisut eivät lähde lentoon. Siten pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta nykytasolla houkuttelevana.

Rovio

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas