Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Saga Furs

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
17.12.
2020

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 17.12.2020 klo 19.20

Tiedotteet
16.9.
2020

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 16.9.2020 klo 19.30

Epävakaassa markkinatilanteessa käyty Saga Fursin huutokauppa päättyi tänään. Korkean myyntiprosentin saavuttaneiden minkinnahkojen jälkeisessä kettuhuutokaupassa tarjolla oli 706 000 ketunnahkaa, joista myytiin viidesosa ja suomensupinnahoista kolmasosa. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 72 miljoonaa euroa (9/2019: 70 milj. euroa).

Tiedotteet
14.9.
2020

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 14.9.2020 klo 18.35

Saga Fursin 8.9. alkaneen huutokaupan minkinnahkojen myynti päättyi tänään. Tarjolla oli ennätykselliset 5,6 miljoonaa minkinnahkaa. Näistä myytiin 4,2 miljoonaa, joka on kautta aikojen suurin yhtiön välittämä minkinnahkamäärä. Huutokauppaan osallistui 60 ostajaa, mikä on enemmän kuin yhdessäkään kansainvälisessä huutokaupassa tänä vuonna. Suurimmat ostot tehtiin Kiinaan. Ostoja tekivät myös turkkilaiset ja kreikkalaiset asiakkaat.

Tiedotteet
14.7.
2020

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 14.7.2020 klo 08.00


Saga Fursin 20.05.2020 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Tavoitteena oli uudistaa organisaatiorakennetta ja tehostaa toimintaa. Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin neuvotteluille asetettu kustannussäästötavoite ja päätökset vaikuttavat yli 30 henkilön työsuhteeseen koko konsernissa. Säästöt toteutuvat suurimmaksi osin tulevalla tilikaudella ja täysimääräisesti tilikaudella 2021-22.

Tiedotteet
7.7.
2020

 

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 7.7.2020 klo 18.05

Poikkeuksellisen vaikeassa markkinatilanteessa käyty Saga Fursin huutokauppa päättyi tänään. Viimeisinä kahtena päivänä tarjolla oli 835 000 ketunnahkaa, joista myytiin vajaa 10 %, suomensupinnahoista myytiin 30 % ja minkeistä 16 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 20 miljoonaa euroa (6/2019: 100 milj. euroa).

Tiedotteet
5.7.
2020

 

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 5.7.2020 klo 17.00

Saga Fursin huutokaupan minkinnahkojen myynti päättyi tänään. Huutokauppa alkoi 29.6. ja tarjolla oli noin 5 miljoonaa minkinnahkaa.

Covid-19-pandemia ja erittäin hitaasti elpyvä kulutuskäyttäytyminen heijastuivat täysimääräisesti myyntiin. Huutokauppaan osallistui noin 50 lähinnä eurooppalaista ostajaa, mikä on merkittävästi normaalia vähemmän. Koronapandemiasta johtuvat tiukat matkustusrajoitukset karsivat voimakkaasti EU:n ulkopuolelta tulevien ostajien määrää.

Tiedotteet
29.6.
2020


 

Saga Furs Oyj puolivuosikatsaus 29.6.2020 klo 16.45
 

Koronaviruspandemia vaikeutti huutokauppatoimintaa, liikevaihto ja tulos heikkenivät merkittävästi.

Tiedotteet
20.5.
2020

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 20.5.2020 klo 11:30

Saga Furs Oyj aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi sekä henkilöstömäärän ja tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi. Keväällä 2020 järjestettyjen huutokauppojen perusteella on selvää, että maailmanlaajuisen koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset kulutuskysyntään ovat johtaneet siihen, että aiemmin ennakoitua suurempi nahkamäärä siirtyy myytäväksi vasta tilikaudella 2020/21. Markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan ensi vuoteen asti.

Tiedotteet
6.5.
2020

 

Saga Furs Oyj, pörssitiedote, 6.5.2020 klo 19.15

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Fallenius jättää tehtävänsä, ja yhtiö on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi DI Magnus Ljungin. Yhtiötä vuodesta 2009 johtanut Fallenius jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta.

Tiedotteet
29.4.
2020

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2020 klo 14.30 

Saga Furs Oyj:n 29.4.2020 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2018-31.10.2019. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille ja hallitus valtuutettiin päättämään myöhemmin enintään 0,50 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Saga Furs

Saga Furs

Saga Furs Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka ydinvahvuuksia ovat tarkkaan valvottu turkisten tuotantoketju, alan laajin huipputurkisten tarjonta ja korkea toiminnallinen laatu. Keskeinen tehtävämme on tukea vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti tapahtuvaa eurooppalaista turkiseläinkasvatusta ja markkinoida Saga® -merkillä tuotetut ketun-, suomensupin- ja minkinnahat ostajille 4 kertaa vuodessa pidettävissä kansainvälisissä huutokaupoissa.